2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Relacions Laborals (2002)
Treball Social (2001)

2º Ciclo
Ciències del Treball (2001)

1er y 2º Ciclo
Dret (2002)Organización

EQUIP DE GOVERN (en funcions)

DEGANA:

Sra. Catalina JORDI AMORÓS

VICEDEGANA:

Sra. Maria MARQUÈS BANQUÉ

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE DRET:

Dr. Àngel URQUIZU CAVALLÉ

RESPONSABLE DELS ENSENYAMENTS DE RELACIONS LABORALS I CIÈNCIES DEL TREBALL:

Dr. Miquel Àngel PURCALLA BONILLA

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL:

Sra. M. Victòria FORNS FERNÁNDEZ                          

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE MÀSTER EN DRET AMBIENTAL:

Dr. Jordi JARIA MANZANO          

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE MÀSTER EN DRET DE L’EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ:

Dr. Àngel URQUIZU CAVALLÉ

SECRETÀRIA:

Sra. Neus OLIVERAS I JANÉ