2009_10
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Currículum Nuclear
 Treball Social (2001)