2016_17
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Pla d'acció tutorial
 Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)