2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
 Advocacia (2013)