2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.Conèixer les regles generals que regeixen la contractació mercantil. A1
A4
A9
B3
2.Conèixer el règim jurídic particular dels diferents tipus de contracte mercantil. A1
B2
3.Comprendre la contractació mercantil com a instrument d'actuació al mercat. A1
A13
B3
B10
4.Decidir quin és el contracte més adient per cada necessitat negocial de l'empresa. B2
5. Comprendre la realitat material regulada per cada contracte mercantil. A1
B2
1. Estudiar i comprendre l'estructura i funcionament dels mercats borsaris.
2. Estudiar i comprendre els mercats primari i secundaris de valors espanyols.
3. Conèixer i identificar les diferents entitats que actuen en els mercats de valors.
4. Conèixer les normes de conducta vigents als mercats de valors i les sancions administratives que s'apliquen en cas d'infracció.
5. Descriure i identificar els sistemes de compra i venda pública de valors i capitals de societats als mercats financers.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.
Conèixer el règim jurídic bàsic de la Banca i del Mercat Borsari.
Identificar els contractes bancaris més comuns
Argumentar la solució a problemes jurídics
Identificar les pràctiques d' abús d'informació privilegiada dintre del mercat de valors.
Prendre consciència d l'abast de la responsabilitat de les empreses de serveis d'inversió i del operadors de la banca envers l'inversor.
Identificar el nou paper de la banca dins el mercat de valors i el contingut jurídic de les normes de conducta dins el sistema borsari espanyol.
Conèixer el marc legal de les ofertes públiques d' adquisició i venda d' accions.
Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic d'aquest sector.