2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions teóriques, comentaris de notícies de l'actualitat i casos pràctics.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l' assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos práctics plantejats pels professors de l'assignatura.