2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Dret (2002)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15071012 DRET ROMÀ Primero
Troncal 7.5
15071013 ECONOMIA POLÍTICA I HISENDA PÚBLICA I Primero
Troncal 4.5
15071015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL Primero
Troncal 7.5
15071018 TEORIA DEL DRET Primero
Troncal 6
15071101 CIÈNCIA POLÍTICA Primero
Obligatoria 4.5
15071003 DRET CIVIL I Segundo
Troncal 6
15071006 DRET CONSTITUCIONAL I Segundo
Troncal 7.5
15071014 ECONOMIA POLÍTICA I HISENDA PÚBLICA II Segundo
Troncal 4.5
15071017 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Segundo
Troncal 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15071001 DRET ADMINISTRATIU I Primero
Troncal 4.5
15071004 DRET CIVIL II Primero
Troncal 7.5
15071007 DRET CONSTITUCIONAL II Primero
Troncal 6
15071002 DRET ADMINISTRATIU II Segundo
Troncal 4.5
15071005 DRET CIVIL III Segundo
Troncal 6
15071008 DRET CONSTITUCIONAL III Segundo
Troncal 6
15071016 INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI Segundo
Troncal 7.5
15071009 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC Anual
Troncal 9
15071010 DRET PENAL I Anual
Troncal 9
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15071019 DRET ADMINISTRATIU III Primero
Troncal 4.5
15071021 DRET CIVIL IV Primero
Troncal 6
15071020 DRET ADMINISTRATIU IV Segundo
Troncal 4.5
15071022 DRET CIVIL V Segundo
Troncal 6
15071024 DRET FINANCER I TRIBUTARI I Segundo
Troncal 7.5
15071029 DRET PROCESSAL CIVIL Segundo
Troncal 7.5
15071011 DRET PENAL II Anual
Troncal 9
15071027 DRET MERCANTIL I Anual
Troncal 9
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15072025 DRET FINANCER I TRIBUTARI II Primero
Troncal 7.5
15072028 DRET MERCANTIL II Primero
Troncal 7.5
15072030 DRET PROCESSAL PENAL Primero
Troncal 4.5
15072032 FILOSOFIA DEL DRET Primero
Troncal 4.5
15072023 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT Segundo
Troncal 4.5
15072026 DRET INTERNACIONAL PRIVAT Anual
Troncal 9
15072031 DRET DEL TREBALL I LA SEGURETAT SOCIAL Anual
Troncal 9
Quinto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15072033 PRÀCTICUM I Primero
Troncal 4.5
15072034 PRÀCTICUM II Primero
Troncal 6
15072035 PRÀCTICUM III Segundo
Troncal 4.5
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15072206 DRET DE LA NAVEGACIÓ AÈREA I MARÍTIMA Primero
Optativa 4.5
15072228 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTARIA DE L'EMPRESA Primero
Optativa 4.5
15072229 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Primero
Optativa 4.5
15072240 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primero
Optativa 4.5
15072241 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primero
Optativa 4.5
15073202 ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA Primero
Optativa 4.5
15073204 ANÀLISIS ECONÒMIC DEL SECTOR PÚBLIC Primero
Optativa 4.5
15073210 DRET LOCAL Primero
Optativa 4.5
15073211 EXECUCIÓ PENAL Primero
Optativa 4.5
15073214 JUSTICIA CONSTITUCIONAL Primero
Optativa 4.5
15073219 RÈGIM FINANCER I TRIBUTARI DE LES COMUNITATS AUTÓNOMES Primero
Optativa 4.5
15073226 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Primero
Optativa 4.5
15073231 LES GARANTÍES DEL CRÈDIT Primero
Optativa 4.5
15073234 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Primero
Optativa 4.5
15073237 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL Primero
Optativa 4.5
15072205 CRIMINOLOGIA Segundo
Optativa 4.5
15072217 NACIONALITAT I ESTRANGERIA Segundo
Optativa 4.5
15072218 RAONAMENT I ARGUMENTACIÓ JURÍDICA Segundo
Optativa 4.5
15072222 CONTRATACIÓ MERCANTIL Segundo
Optativa 4.5
15072224 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL Segundo
Optativa 4.5
15072225 DRET DEL MERCAT DE VALORS Segundo
Optativa 4.5
15072230 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA Segundo
Optativa 4.5
15072232 DRET COMUNITARI AMBIENTAL Segundo
Optativa 4.5
15072238 INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Segundo
Optativa 4.5
15072239 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS Segundo
Optativa 4.5
15073203 ANÀLISIS DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Segundo
Optativa 4.5
15073213 HISTÒRIA DEL DRET I LES INSTITUCIONS LOCALS Segundo
Optativa 4.5
15073216 MÈTODE JURÍDIC I CASUÍSTICA Segundo
Optativa 4.5
15073221 SOCIOLOGIA DEL DRET Segundo
Optativa 4.5
15073223 DRET DE DANYS Segundo
Optativa 4.5
15073227 L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Segundo
Optativa 4.5
15073233 DRET AMBIENTAL COMPARAT Segundo
Optativa 4.5
15073235 DRET PENAL AMBIENTAL Segundo
Optativa 4.5
15073236 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Segundo
Optativa 4.5