2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204002 ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
15204005 ELEMENTS DE DRET CIVIL 1Q
Formació bàsica 6
15204004 ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL 1Q
Formació bàsica 6
15204003 HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS 1Q
Formació bàsica 6
15204007 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I 2Q
Formació bàsica 6
15204006 DRET DEL TREBALL I 2Q
Formació bàsica 6
15204010 PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6
15204009 SOCIOLOGIA DEL TREBALL 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204109 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 1Q
Obligatòria 5
15204111 DRET MERCANTIL 1Q
Obligatòria 5
15204103 DRET SINDICAL I 1Q
Obligatòria 5
15204114 ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU 1Q
Obligatòria 5
15204116 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 5
15204119 POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS 1Q
Obligatòria 5
15204105 DRET DEL TREBALL II 2Q
Obligatòria 5
15204104 DRET SINDICAL II 2Q
Obligatòria 5
15204101 ECONOMIA LABORAL 2Q
Obligatòria 5
15204115 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 5
15204112 RÈGIM D'ESTRANGERIA 2Q
Obligatòria 5
15204117 TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS 2Q
Obligatòria 5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204121 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS 1Q
Obligatòria 6
15204106 DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM 1Q
Obligatòria 6
15204120 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 1Q
Obligatòria 6
15204113 ELEMENTS DE DRET PROCESSAL 1Q
Obligatòria 3
15204122 IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ 1Q
Obligatòria 6
15204110 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III 2Q
Obligatòria 6
15204107 DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL 2Q
Obligatòria 6
15204102 MERCAT DE TREBALL APLICAT 2Q
Obligatòria 6
15204118 SISTEMES LABORALS COMPARATS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204123 FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA 1Q
Obligatòria 9
15204124 GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA 1Q
Obligatòria 6
15204108 RELACIONS LABORALS ESPECIALS 1Q
Obligatòria 6
15204301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 9
15204401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15204211 ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE 1Q
Optativa 3
15204227 COMPTABILITAT 1Q
Optativa 3
15204202 DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA 1Q
Optativa 3
15204203 RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL 1Q
Optativa 3
15204229 RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 1Q
Optativa 3
15204231 DRET DE COOPERATIVES 2Q
Optativa 3
15204218 ECONOMIA I IMMIGRACIÓ 2Q
Optativa 3
15204242 EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS 2Q
Optativa 3
15204220 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 2Q
Optativa 3
15204215 PROCEDIMENT TRIBUTARI 2Q
Optativa 3
15204209 QUALITAT DE VIDA LABORAL 2Q
Optativa 3
15204204 RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Optativa 3
15204201 TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI 2Q
Optativa 3
15204235 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3