2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Advocacia (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15665101 NORMATIVA COL·LEGIAL, DEONTOLOGIA I TORN D'OFICI AN
Obligatòria 4
15665107 PRÀCTICA ADMINISTRATIVA AN
Obligatòria 8
15665104 PRÀCTICA CIVIL AN
Obligatòria 6
15665110 PRÀCTICA CONSTITUCIONAL, INTERNACIONAL I EUROPEA AN
Obligatòria 4
15665106 PRÀCTICA LABORAL AN
Obligatòria 8
15665109 PRÀCTICA MERCANTIL AN
Obligatòria 3
15665103 PRÀCTICA PENAL AN
Obligatòria 4
15665112 PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL AN
Obligatòria 3
15665111 PRÀCTICA PROCESSAL GENERAL AN
Obligatòria 3
15665113 PRÀCTICA PROCESSAL PENAL AN
Obligatòria 5
15665102 PRÀCTICA PROFESSIONAL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I PROBATÒRIES AN
Obligatòria 3
15665108 PRÀCTICA TRIBUTÀRIA AN
Obligatòria 3
15665401 PRÀCTIQUES JURÍDIQUES AN
Pràctiques Externes obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15665402 ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES I 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
15665403 ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES II 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
15665301 TREBALL FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 6