2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Advocacia (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15665104 PRÀCTICA CIVIL 1Q
Obligatòria 6
15665110 PRÀCTICA CONSTITUCIONAL, INTERNACIONAL I EUROPEA 1Q
Obligatòria 4
15665106 PRÀCTICA LABORAL 1Q
Obligatòria 8
15665109 PRÀCTICA MERCANTIL 1Q
Obligatòria 3
15665111 PRÀCTICA PROCESSAL GENERAL 1Q
Obligatòria 3
15665113 PRÀCTICA PROCESSAL PENAL 1Q
Obligatòria 5
15665108 PRÀCTICA TRIBUTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15665301 TREBALL FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 6
15665402 ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES I 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
15665403 ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES II 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12