2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Advocacia (2013)
 Pla d'acció tutorial