2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Dret Ambiental (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15675106 DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA 1Q
Obligatòria 4
15675105 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 4
15675103 DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 4
15675102 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 4
15675104 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 4
15675101 FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS 1Q
Obligatòria 6
15675111 CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT 2Q
Obligatòria 8
15675108 DRET AMBIENTAL COMPARAT 2Q
Obligatòria 4
15675110 DRET PENAL AMBIENTAL 2Q
Obligatòria 4
15675107 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 2Q
Obligatòria 8
15675109 PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT 2Q
Obligatòria 4
15675112 METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15675113 DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ 1Q
Obligatòria 6
15675115 EMPRESA I MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 8
15675114 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS 1Q
Obligatòria 8
15675116 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC 1Q
Obligatòria 4
15675118 CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL 2Q
Obligatòria 9
15675401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 9
15675301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 12
15675117 SEMINARIS AN
Obligatòria 4
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15675201 ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET AN
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15675201 ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET AN
Optativa 4