2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Doble titulació de grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904005 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
15904001 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
15904006 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15904007 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15904010 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
15904004 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 2Q
Formació bàsica 6
15904008 DRET DEL TREBALL I 2Q
Formació bàsica 6
15904101 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2Q
Obligatòria 8
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904104 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 1Q
Obligatòria 5
15904102 DRET SINDICAL I 1Q
Obligatòria 5
15904106 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 1Q
Obligatòria 6
15904012 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 1Q
Formació bàsica 6
15904105 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 5
15904103 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
15904110 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
15904108 DRET DEL TREBALL II 2Q
Obligatòria 5
15904109 DRET SINDICAL II 2Q
Obligatòria 5
15904107 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
15904014 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
15904013 PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6
15904015 TEORIA DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904113 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS 1Q
Obligatòria 6
15904112 DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM 1Q
Obligatòria 6
15904114 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 1Q
Obligatòria 6
15904111 GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA 1Q
Obligatòria 6
15904116 IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ 1Q
Obligatòria 6
15904115 POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS 1Q
Obligatòria 5
15904119 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 2Q
Obligatòria 6
15904117 DRET PENAL. PART GENERAL 2Q
Obligatòria 8
15904121 ECONOMIA LABORAL 2Q
Obligatòria 5
15904016 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2Q
Formació bàsica 6
15904118 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 2Q
Obligatòria 6
15904120 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 5
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904123 DRET COMPARAT 1Q
Obligatòria 3
15904126 DRET DE FAMÍLIA 1Q
Obligatòria 4
15904125 DRET FINANCER 1Q
Obligatòria 6
15904122 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 1Q
Obligatòria 8
15904127 DRET PROCESSAL CIVIL 1Q
Obligatòria 7
15904124 DRETS REALS 1Q
Obligatòria 6
15904129 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III 2Q
Obligatòria 6
15904132 DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL 2Q
Obligatòria 6
15904130 MERCAT DE TREBALL APLICAT 2Q
Obligatòria 6
15904128 RÈGIM D'ESTRANGERIA 2Q
Obligatòria 5
15904131 SISTEMES LABORALS COMPARATS 2Q
Obligatòria 6
15904133 TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS 2Q
Obligatòria 5
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15904137 DRET DE SUCCESSIONS 1Q
Obligatòria 5
15904136 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 1Q
Obligatòria 8
15904134 FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA 1Q
Obligatòria 9
15904138 RELACIONS LABORALS ESPECIALS 1Q
Obligatòria 6
15904135 SISTEMA TRIBUTARI 1Q
Obligatòria 7
15904139 DRET INTERNACIONAL PRIVAT 2Q
Obligatòria 8
15904140 DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 2Q
Obligatòria 7
15904141 DRET PROCESSAL PENAL 2Q
Obligatòria 3
15904142 FILOSOFIA DEL DRET 2Q
Obligatòria 3
15904301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) 2Q
Treball fi de grau 6
15904302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.RRLL) 2Q
Treball fi de grau 9
15904401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 9