2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155081112 CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 10.5
155081107 DRET AMBIENTAL COMPARAT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081106 DRET COMUNITARI AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081102 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081108 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081101 FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081104 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081111 INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081109 INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081105 INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081110 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081103 RÈGIM JURÍDIC DE L`ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155081123 ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081115 DRET DE LA CONTAMINACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
155081116 DRET DE L`ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081117 DRET DELS RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
155081114 DRET D`AIGÜES Únic anual
Obligatòria 4.5
155081120 DRET PENAL AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081118 FISCALITAT AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081113 GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I RESPONSABILITAT CORPORATIVA DE L`EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081121 INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081126 MEMÒRIA Únic anual
Obligatòria 9
155081127 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ JURÍDICA Únic anual
Obligatòria 3
155081124 PRÀCTIQUES I Únic anual
Obligatòria 4.5
155081125 PRÀCTIQUES II Únic anual
Obligatòria 4.5
155081119 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL Únic anual
Obligatòria 3
155081122 SEMINARIS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081128 TÈCNIQUES D`INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
155081129 TREBALL D`INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 12