2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Sortides professionals

El Màster oficial en Dret Ambiental pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

El programa presta atenció, sobretot, als sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals i la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient. En el pla d’estudis s’analitzen, així mateix, els elements fonamentals del Dret Ambiental tant a nivell internacional com intern. La configuració actual del programa atorga una importància cabdal a les pràctiques i té fort component multidisciplinari.

Principals sortides professionals: