2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l´Empresa i la Contractació (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155082110 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Únic anual
Obligatòria 4.5
155082111 DRET DE DANYS Únic anual
Obligatòria 4.5
155082112 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155082113 DRET DEL MERCAT DE VALORS Únic anual
Obligatòria 4.5
155082101 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Únic anual
Obligatòria 4.5
155082102 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L`EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
155082103 LA TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL DE LA EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
155082114 LA TUTELA JUDICIAL DE L`EMPRESA I Únic anual
Obligatòria 4.5
155082104 LES GARANTIES DEL CRÈDIT Únic anual
Obligatòria 4.5
155082109 L`ARBITRATGE DEL DRET PRIVAT Únic anual
Obligatòria 4.5
155082105 PRÀCTICUM I Únic anual
Obligatòria 4.5
155082107 TREBALL D`INVESTIGACIÓ I Únic anual
Obligatòria 4.5
155082108 TREBALL D`INVESTIGACIÓ II Únic anual
Obligatòria 6
155082116 TREBALL D`INVESTIGACIÓ III Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155082117 DRET PATRIMONIAL CATALÀ Únic anual
Obligatòria 3
155082123 DRET PATRIMONIAL EUROPEU Únic anual
Obligatòria 3
155082124 EL DRET A LA PROPIETAT INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082125 EL DRET CONCURSAL Únic anual
Obligatòria 3
155082126 INCIDÈNCIA DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL DRET DE L`EMPRESA Únic anual
Obligatòria 3
155082118 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L`ACTIVITAT EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082127 LA CONTRACTACIÓ LABORAL Únic anual
Obligatòria 3
155082128 LA FISCALITAT INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
155082119 LA PROVA CIVIL Únic anual
Obligatòria 3
155082120 LA TUTELA JUDICIAL DE L`EMPRESA II Únic anual
Obligatòria 3
155082129 PENSAMENT JURÍDIC Únic anual
Obligatòria 3
155082121 PLANIFICACIÓ DE PROJECTES A L`ÀMBIT JURÍDIC EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082122 TÈCNIQUES DE RECERCA EN L`ÀMBIT DE DRET PRIVAT Únic anual
Obligatòria 3
155082131 TREBALL DE RECERCA-FINAL D`ESTUDIS Únic anual
Obligatòria 24
155082130 TREBALL-PROJECTE FINAL D`ESTUDIS Únic anual
Obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155082204 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL Únic anual
Optativa 3
155082201 DRET DE SOCIETATS Únic anual
Optativa 6
155082202 DRET IMMOBILIARI I REGISTRAL Únic anual
Optativa 3
155082206 ELS CONTRACTES D`ESPORTISTES PROFESSIONALS Únic anual
Optativa 3