2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l´Empresa i la Contractació (2006)
 Sortides professionals

El Màster oficial en Dret de l’Empresa i la Contractació pretén proporcionar una formació àmplia de l’alumne/a en matèria jurídica empresarial i de la contractació, tot facilitant-li els coneixements essencials per a la construcció general de la disciplina de cara tant a la seva formació integral com a la incorporació posterior de coneixements més especialitzats.

El programa presta atenció sobretot als aspectes civils, societaris, tributaris, processals i internacionals que afecten a l’àmbit jurídic empresarial i de la contractació.

Principals sortides professionals: