2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l´Empresa i la Contractació (2006)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155082117 DRET PATRIMONIAL CATALÀ Únic anual
Obligatòria 3
155082123 DRET PATRIMONIAL EUROPEU Únic anual
Obligatòria 3
155082124 EL DRET A LA PROPIETAT INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082125 EL DRET CONCURSAL Únic anual
Obligatòria 3
155082126 INCIDÈNCIA DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL DRET DE L`EMPRESA Únic anual
Obligatòria 3
155082118 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L`ACTIVITAT EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082127 LA CONTRACTACIÓ LABORAL Únic anual
Obligatòria 3
155082128 LA FISCALITAT INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
155082119 LA PROVA CIVIL Únic anual
Obligatòria 3
155082120 LA TUTELA JUDICIAL DE L`EMPRESA II Únic anual
Obligatòria 3
155082129 PENSAMENT JURÍDIC Únic anual
Obligatòria 3
155082121 PLANIFICACIÓ DE PROJECTES A L`ÀMBIT JURÍDIC EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082122 TÈCNIQUES DE RECERCA EN L`ÀMBIT DE DRET PRIVAT Únic anual
Obligatòria 3
155082131 TREBALL DE RECERCA-FINAL D`ESTUDIS Únic anual
Obligatòria 24
155082130 TREBALL-PROJECTE FINAL D`ESTUDIS Únic anual
Obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155082201 DRET DE SOCIETATS Únic anual
Optativa 6
155082202 DRET IMMOBILIARI I REGISTRAL Únic anual
Optativa 3
155082206 ELS CONTRACTES D`ESPORTISTES PROFESSIONALS Únic anual
Optativa 3