2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Ciències Empresarials (2002)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1er y 2º Ciclo
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Economia (2001)Departaments i unitats docents

A la Facultat tenen docència els departaments següents: Gestió d’Empreses, Economia, Dret Privat, Processal i Financer i Dret Públic.

Els Departaments són les estructures bàsiques per organitzar l’activitat del col.lectiu docent i investigador. Estan constituïts per àrees de coneixement i inclouen tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponguin amb aquestes àrees.

 

DEPARTAMENT DE GESTIÓ D’EMPRESES

Personal d’Administració i Serveis: Cristina Porres Folch   /   Núria Pitarch Pàmies   /   Raúl Lluís Loran Kunz

Telèfons: 977.75.98.76  -  9866   /   Fax: 977.55.98.14

Professorat amb docència a la Facultat:

Comptabilitat: Jesús Angla Jiménez, Isabel Barros Piris, Ramón Burrut Ribes, Jordi Espasa Arana, Eduard Estapé Villarroya, Ignasi Guindulaín Hernández, Montserrat Holguín Íñiguez, Xavier Mas Montagut, Emilio Mayo Marmaneu, Ricard Monclús Guitart, Vicenç Ortega Sarlé, Margarita Orti García, M.Dolors Pellicé Salvat, Marc Pujol Folch, Araceli Rodríguez Merayo, Victòria Sánchez Rebull, Helena Suárez Elustondo, Joan Tomàs Enrique, Àngels Travé Bautista, Consol Vallespí Borràs, Arantxa Vidal Blasco, M.Carmen Vidal Gallego, Isabel Vidal Gibert.

Economia Financera: Fernando Aldecoa Lllauradó, Jordi Andreu Corbatón, Adolfo Barreno Rovira, Santiago Bartolomé Juncosa, F.Xavier Borràs Balsells, Màximo Borrell Vidal, Joan Ramón Calanda Balsells, Xavier Càmara Turull, M.Carmen Molina Cobo, Antonio Rodríguez Ramos, Susanna Sardà García.

Matemàtiques Empresarials i Financeres: Jorge de Andrés Sánchez, M. Glòria Barberà i Mariné, Aurelio Fernández Bariviera, M.José Garbajosa Cabello, Jordi Llauradó Grau, Francesc Llerena Garres, Norberto Márquez Álvarez, Josep Miró Aragonès, Hossain Oulad Yakhlef, Teresa Sorrosal Forradellas, Antonio Terceño Gómez, Misericòrdia Vilella Bach.

Organització d'Empreses: Carlos Abelló Pellicer, Eugenia Altaba Dolz, Mario Arias Oliva, Xavier Barrull Melchor, Lluís Blasco Castells, Evandro Bocatto, Enric Brull Alabart, Ramón Casals Gràcia, Lluís C. Esteras Jiménez, Victòria Fabregat Rodríguez, Albert Fonts Ribas, Joan Forcadell Pinyol, Pau Galiana Llasat, M.Ercilia García Álvarez, Garles Gas Aixendri, Albert Hernández Talavera, David Jiménez López, Belén López Panisello, Neus Marti Audi, Joan Pons Gregori, Meritxell Sanabra Segarra, Dolors Setó Pàmies, Mar Souto Romero, Teresa Torres Coronas, Gerard Vallduví Botet, Manel Vallet Plana, Mireia Valverde Aparicio, Antoni Vidal Suñé, Matilde Villarroya Martínez.

Comercialització i Investigació de Mercats: Xavier Arnavat Carballido, Fernando Colàs Ricart, Carlos Gatón Monllau, Jaume Gené Albesa, Xavier Lamote de Grignón i Costa, Christophe Marquet, Neus Rabasco Escoda, Noemí Rabassa Figueras, Gerard Ryan, M.Cinta Sanz Caravaca, Albert Savé Urgellès, Pere Segarra Roca.

Sociologia: Angel Manuel Ahedo Santiesteban, Amado Alarcón Alarcón, Àngel Belzunegui Eraso, Ignasi Brunet Icart, Xavier Ferré Trill, Luís Garzón Guillem, Carmen María Mañas Rodríguez, Blanca Moreno Triguero, Inmaculada Pastor González.

     

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

Personal d’Administració i Serveis: Consuelo Jiménez-Ridruejo Morenas de Tejada    /   Montserrat Bruno Saltó

Telèfon: 977.75.98.11 - 98.90    /     Fax: 977.30.06.61 

Professorat amb docència a la Facultat:

Teoria Econòmica:  Miquel À. Bové Sans, Misericòrdia Carles Làvila, Matthias Dahm, Montserrat Ferré Carracedo, Mario Eduardo Firmenich, Núria Gras Nogués, Danilo Guaitoli, Javier Hernán Gutiérrez, Maria Llop Llop, Emili Llorente Roselló, Carolina Manzano Tovar, Joan Mogas Amorós, Martí Oliva Furés, Albert Pascual Lorente, Teresa Perelló Aragonès, M. José Pérez Lacasta, Laia Pié Dols, Xavier Ponce Alifonso, Antonio Quesada Arana, Jordi Sardà Pons, Bernd Theilen.

Economia Aplicada: Jordi Alfaro Mateu, Josep M. Arauzo Carod, José Ignacio Arribas Solana, Glòria Berrocal Garcia, Sebastian Cano Berlanga, Christian Durán Weitkamp, Daniel Liviano Solís, Ferran Mañé Vernet, Joaquim Margalef Llebaria, Mònica Martín Bofarull, Daniel Miravet Arnau, Julián Ramón Mollá Rudiez, Esther Ruiz Salvador, Juan Carlos Sánchez Tostado, Agustí Segarra Blasco, M. Victòria Soldevila Lafon, José Manuel Vila Córcoles.

Estadística Empresarial: Josep Allepús Querol, Jordi Andreu Corbaton, Raquel Casas Criado, Teresa Corbella Domènech, Misericòrdia Domingo Vernis, Juan Manuel López-Rey Laurens, Miquel Manjón Antolín, Oscar Martínez Ibáñez, Joan Masip Viñes, Sonia Toro Flores.

Història i Institucions Econòmiques: M. Jesús Muiños Villaverde, Vicent Terol Grau.

 

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER

Personal d’Administració i Serveis:  Montse Virgili   /   Mireia Eizaguirre (PSR)    

Telèfon: 977.55.83.79   /   Fax: 977.55.88.46

Professorat amb docència a la Facultat:                               

Dret Financer i Tributari: Patrícia Gomà Pons.                                                                 

Dret Mercantil: Carles Alegret Bartolín, Enric Alavedra Farrando, Mònica Assamá Rafé, Gemma Casademunt, Carmen Iturrioz Llop, Rafael Sanromà López.

 

DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC

Personal d’Administració i Serveis:  Eva Ibañez Hernández

Telèfon: 977.55.83.80   /   Fax: 977.55.83.78                       

Professorat amb docència a la Facultat:

Dret Administratiu: Josep R. Fuentes Gasó, Joan Ramon Macías Solé, Josep M. Sabaté Vidal.

Dret del Treball i de la Seguretat Social: Jordi Agràs Estalella, Manuel Rull López