2007_08
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Study programmes

1st Cycle
Ciències Empresarials (2002)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1st & 2nd Cycle
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Economia (2001)Departaments i unitats docents

A la Facultat tenen docència els departaments següents: Gestió d’Empreses, Economia, Dret Privat, Processal i Financer i Dret Públic.

Els Departaments són les estructures bàsiques per organitzar l’activitat del col.lectiu docent i investigador. Estan constituïts per àrees de coneixement i inclouen tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponguin amb aquestes àrees.

DEPARTAMENT DE GESTIÓ D’EMPRESES

Personal d’Administració i Serveis: Cristina Porres Folch / Maribel Romero Jiménez / Raül Lluís Loran Kunz

Telèfons: 977.75.98.76 – 98.66 – 98.71 / Fax: 977.55.98.14 / Adreça electrònica: sdgee@urv.cat

Professorat amb docència a la Facultat:

Comptabilitat: Antonio Álvarez García, Jesús Angla Jiménez, Isabel Barros Piris, Ramón Burrut Ribes, Jordi Espasa Arana, Eduard Estapé Villarroya, Emilio Mayo Marmaneu, Ricard Monclús Guitart, Margarita Orti García, Francina Pellicé Salvat, M. Dolors Pellicé Salvat, Araceli Rodríguez Merayo, Victòria Sánchez Rebull, Helena Suárez Elustondo, Joan Tomàs Enrique, Àngels Travé Bautista, Consol Vallespí Borràs, Arantxa Vidal Blasco, M.Carmen Vidal Gallego, Isabel Vidal Gibert.

Economia Financera: Fernando Aldecoa Lllauradó, Jordi Andreu Corbatón, Adolfo Barreno Rovira, Santiago Bartolomé Juncosa, F.Xavier Borràs Balsells, Màximo Borrell Vidal, Joan Ramón Calanda Balsells, Xavier Càmara Turull, Fernando Campa Planas, M.Carmen Molina Cobo, Antonio Rodríguez Ramos, Susanna Sardà García.

Matemàtiques Empresarials i Financeres: Jorge de Andrés Sánchez, M. Glòria Barberà i Mariné, Aurelio Fernández Bariviera, M. José Garbajosa Cabello, Jordi Llauradó Grau, Francesc Llerena Garres, Norberto Márquez Álvarez, Josep Miró Aragonès, Hossain Oulad Yakhlef, Cristina Sabater Miralles, Teresa Sorrosal Forradellas, Antonio Terceño Gómez, Misericòrdia Vilella Bach.

Organització d'Empreses: Carlos Abelló Pellicer, Xavier Abril Ferrer, Mario Arias Oliva, Lluís Blasco Castells, Victòria Fabregat Rodríguez, Albert Fonts Ribas, Joan Forcadell Pinyol, Pau Galiana Llasat, M.Ercilia García Álvarez, Garles Gas Aixendri, Albert Hernández Talavera, Belén López Panisello, Eloisa Pérez de Toledo, J. Andrés Pons Gregori, M. Dolors Setó Pàmies, Mar Souto Romero, Teresa Torres Coronas, Gerard Vallduví Botet, Mireia Valverde Aparicio, Antoni Vidal Suñé, Matilde Villarroya Martínez.

Comercialització i Investigació de Mercats: Xavier Arnavat Carballido, Leandro Aymerich Andreu, Fernando Colàs Ricart, Jaume Gené Albesa, Xavier Lamote de Grignón i Costa, Neus Rabasco Escoda, Noemí Rabassa Figueras, Gerard Ryan, M.Cinta Sanz Caravaca, Albert Savé Urgellès, Pere Segarra Roca.

Sociologia: Amado Alarcón Alarcón, Àngel Belzunegui Eraso, Rafael Böcker Závaro, Ignasi Brunet Icart, Xavier Ferré Trill.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA

Personal d’Administració i Serveis: Consuelo Jiménez-Ridruejo Morenas de Tejada / Montserrat Bruno Saltó / Vanessa Romero Jiménez

Telèfon: 977.75.98.11 - 98.90 / Fax: 977.30.06.61 / Adreça electrònica: sde@urv.cat

Professorat amb docència a la Facultat:

Teoria Econòmica: Miquel À. Bové Sans, Misericòrdia Carles Làvila, Matthias Dahm, Montserrat Ferré Carracedo, Josep Curull Gasol, Mario Eduardo Firmenich, Núria Gras Nogués, Danilo Guaitoli, Javier Hernán Gutiérrez, Maria Llop Llop, Emili Llorente Roselló, Carolina Manzano Tovar, Joan Mogas Amorós, Martí Oliva Furés, Albert Pascual Lorente, M. José Pérez Lacasta, Laia Pié Dols, Xavier Ponce Alifonso, Antonio Quesada Arana, Jordi Sardà Pons, Bernd Theilen.

Economia Aplicada: Jaume Abadia de Barbara Marín, Josep M. Arauzo Carod, José Ignacio Arribas Solana, Glòria Berrocal Garcia, Sebastian Cano Berlanga, Christian Durán Weitkamp, Juan Antonio Duro Moreno, Susana Iranzo Sánchez, Daniel Liviano Solís, Ferran Mañé Vernet, Joaquim Margalef Llebaria, Mònica Martín Bofarull, Daniel Miravet Arnau, Julián Ramón Mollá Rudiez, Esther Ruiz Salvador, Juan Carlos Sánchez Tostado, Agustí Segarra Blasco, M. Victòria Soldevila Lafon, Mercedes Teruel Carrizosa, José Manuel Vila Córcoles.

Estadística Empresarial: Nektarios Aslanidis, Josep Allepús Querol, Raquel Casas Criado, Teresa Corbella Domènech, Misericòrdia Domingo Vernis, Juan Manuel López-Rey Laurens, Miquel Manjón Antolín, Oscar Martínez Ibáñez, Joan Masip Viñes, Sonia Toro Flores.

Història i Institucions Econòmiques: M. Jesús Muiños Villaverde, Vicent Terol Grau.

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER

Personal d’Administració i Serveis: Montse Virgili / Mireia Eizaguirre (PSR)

Telèfon: 977.55.83.79 / Fax: 977.55.88.46 / Adreça electrònica: sddppf@urv.cat

Professorat amb docència a la Facultat:

Dret Financer i Tributari: Rafael Hernández Hernando, Juan Antonio Martínez Ruiz.

Dret Mercantil: Carles Alegret Bartolín, Enric Alavedra Farrando, Mònica Assamá Rafé, Cristina Casamitjana Olivé, Carmen Iturrioz Llop, Rafael Sanromà López.

DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC

Personal d’Administració i Serveis: Eva Ibañez Hernández / Mercè Ferrer Pujadas

Telèfon: 977.55.83.80 / Fax: 977.55.83.78 / Adreça electrònica: sddpub@urv.cat

Professorat amb docència a la Facultat:

Dret Administratiu: Josep R. Fuentes Gasó, Josep M. Sabaté Vidal.

Dret del Treball i de la Seguretat Social: Jordi Agràs Estalella, Cándido Jornet Forner.