2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Oficina de Suport al Deganat

És la unitat que dóna suport a la gestió del Deganat en l’àmbit de la programació acadèmica, la gestió pressupostària, la qualitat, l’organització i administració del centre, així com les relacions i la projecció exterior.

Personal:      M. Lluïsa Corberó Chic   /   Maricel Ortiñá Buil   /   Mercè Taratiel (auxiliar de suport al centre)

Telèfon:      977.75.98.05  / 02 (auxiliar de suport al centre)        Fax:     977.75.98.15

Horari d’atenció:      Matí:    De dilluns a divendres, de 10 a 13:30 h   /   Tarda:  De dilluns a dijous, de 16 a 17 h   /   Auxiliar de suport al centre: De dilluns a divendres, de 16 a 18 h (Mas Vila) i de 18 a 21 h (Consergeria)