2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Borsa de treball

QUÈ ÉS LA BORSA DE TREBALL?

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili gestiona, des dels seus inicis, una Borsa de Treball pròpia. Això ens permet tenir una política específica d’orientació i d’inserció laboral, amb un equip responsable per dur-la a terme. La FCEE du a terme des de fa temps una inserció laboral continuada durant el curs, tant pels estudiants com pels seus diplomats i llicenciats, sent el centre de la URV que més estudiants aconsegueix inserir a les diferents empreses i administracions.

 

UNA BORSA DE TREBALL PELS ESTUDIANTS...

L’activitat de la Borsa de Treball per a estudiants està regulada pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre programes de cooperació educativa. Està dirigida als estudiants que durant el curs acadèmic volen accedir a un lloc de treball mitjançant els convenis de col·laboració.

Aquests convenis signats entre les empreses i la Universitat impulsen el contacte amb el món del treball durant els estudis. Els nostres alumnes poden treballar a mitja jornada i dedicar la resta del dia a l’estudi. També s’ofereix als estudiants la possibilitat d’accedir a un lloc de treball mitjançant un conveni de cooperació durant el període de vacances d’estiu, de juliol a setembre.

Requisits dels alumnes per accedir-hi:

Els alumnes han de tenir, com a mínim, el 50% dels crèdits acadèmics aprovats de l'ensenyament que estiguin cursant.

Tipus de pràctiques:

Els alumnes poden triar entre dues modalitats de pràctiques:

Pràctiques curriculars:

Pràctiques no curriculars:

Duració del conveni:

La duració del conveni no pot excedir el 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic. L’alumne realitza un màxim de 4 hores diàries, excepte en els convenis d’estiu que poden ser de 8 hores; la resta de la jornada la dedica a l’estudi i aprenentatge. En el cas de les pràctiques curriculars, el conveni preveu que les empreses puguin aportar una quantia en concepte de borsa d’ajut a l’estudi.

Funcionament:

Els alumnes introdueixen el seu currículum, les seves dades i les seves preferències a la pàgina web de la FCEE (http://www.fcee.urv.es), a l’apartat de Pràctiques Empresarials o de Borsa de Treball, segons els tipus de pràctiques que es realitzin. A partir d’aquesta informació, rebran les ofertes d’ocupació que realitzen les empreses i que s’adeqüin al seu perfil.

Quan els alumnes comuniquen el seu interès per una determinada oferta, l’empresa tindrà accés al seu currículum i s’hi posarà en contacte.

Un cop establert un acord entre l’empresa i l’estudiant, haureu de passar a recollir per la FCEE el corresponent Conveni de Cooperació Educativa.

Avantatges per a les empreses:

La signatura del conveni de col·laboració no suposa l’establiment de cap tipus de relació laboral entre l’empresa i l’alumne. L’empresa s’estalvia les quotes a la Seguretat Social, ja que l’assegurança escolar cobreix l’alumne per qualsevol tipus d’accident laboral. Un cop finalitzat el període del conveni, l’empresa pot prolongar la seva vinculació amb l’alumne mitjançant un contracte laboral a través de la Borsa de Treball de la FCEE.

 

... I UNA BORSA DE TREBALL PER DIPLOMATS I LLICENCIATS DE LA FCEE

La FCEE promou la inserció al món laboral dels llicenciats i diplomats mitjançant la Borsa de Treball. En aquests casos les empreses estableixen contractes laborals amb els nostres titulats.

Requisits:

Estar en possessió de la titulació corresponent expedida en la pròpia FCEE de la URV.

Funcionament:

Els titulats introdueixen el seu currículum, les seves dades i les seves preferències a la pàgina web de la FCEE (http://www.fcee.urv.es), a l’apartat Borsa de Treball. A partir d’aquesta informació, rebran les ofertes d’ocupació que realitzen les empreses i que s’adeqüin al seu perfil.

Quan els titulats comuniquen el seu interès per una determinada oferta, l’empresa tindrà accés al seu currículum i s’hi posarà en contacte.

És recomanable actualitzar periòdicament el currículum i les dades a la Borsa de Treball per tal d’adequar les ofertes que s’adrecen als diferents perfils i preferències.

 

LES EMPRESES I INSTITUCIONS QUE COL.LABOREN HABITUALMENT, ENTRE D'ALTRES, AMB LA BORSA DE TREBALL DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS:

Ajuntament de Reus, Ajuntament de Tarragona, Applied Chemicals España, ASM, S.A., Autoritat Portuària de Tarragona, Bancaja, Banco Santander Central Hispano, Banco Zaragozano, Bankinter, BASF Española, S.A., Boada & Duch Auditors, Borges, S.A., Caixa Tarragona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Sabadell, Caja Rural Credicoop, Casado & López, Clariant, SA, CEPTA, Deloite, Deutche Bank, Diputació de Tarragona, Distribuciones Rueda, Dow Chemical, Endesa Generación, Fira de Reus, Fomento de Construc. y Contratas, GDX Automotive, Gestión Integral Sanitària Asitencial, Gestió Ambiental i Abastament, S.A., Gestoria Campdepadrós, Gomà Camps, Ibercaja, Jornet Auditors Assesors, La Caixa, Lear Automotive Corporation, Leroy Merlin, S.A., MAES Flaquers i Pastissers S.A., Mapfre, Port Aventura, S.A., Redessa, Repsol-YPF, Saint Gobain, Schlecker, S.A., Shell España, S.A., Sociedad Española de Radio Difusión, Solà Domingo, S.A., Spanish Premium Aqua, S.A., Taqsa A.I.E., Tein Centro Teconológico del Plástico, Vinaixa i Associats, VROCS 1999, S.L