2008_09
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 

Programes de mobilitat d'estudiants

Programes de mobilitat d'estudiants

La FCEE té com a un dels objectius estratègics potenciar la participació dels estudiants en els diferents programes de mobilitat en què participa (Erasmus, Séneca, Convenis internacionals específics, etc.) que són fruit d’acords bilaterals signats amb universitats Europees, d’arreu del món, i de l’Estat Espanyol i que preveuen estades d’un quadrimestre o anuals.  

La preparació i presentació de la documentació pertinent es realitza durant el curs anterior a l’estada. Durant el mes de novembre es realitzen diverses sessions informatives adreçades als estudiants dels diferents ensenyaments de la FCEE. El mes de desembre, els alumnes interessats han de presentar la fitxa de sol·licitud corresponent al deganat i el mes de gener es realitza el procés d’assignació de places d’acord amb els criteris preestablerts (expedient acadèmic, mitjana de crèdits superats per curs, coneixement de la llengua estrangera, motivació, etc.)

L’estudiant participant segueix sent, a tots els efectes, alumne de la URV de forma que realitza la matrícula dins del període establert a la URV. Juntament amb el coordinador responsable dels programes de mobilitat de la FCEE s’acorda una taula de convalidacions (Learning Agreement) entre assignatures de l’ensenyament de la URV i assignatures de la universitat de destí. A la tornada, prèvia presentació del certificat de notes  (Transcript of Records), l’estudiant obté el ple reconeixement de les assignatures del seu pla d’estudis

El curs 2008/2009 serà possible fer intercanvis amb les universitats següents:

UNIÓ EUROPEA – PROGRAMA ERASMUS
ALTRES ACORDS BILATERALS DE MOBILITAT
ESTAT ESPANYOL - SÉNECA – DRAC