2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Aula de Informática

Personal:  Alexis Roda Villalonga   /   Joan Sivill Colet

Telèfon: 977.75.98.44  /  Fax: 977.75.98.10

La Facultat disposa de 4 aules d'informàtica, identificades com L.I.2.1, L.I.2.2, L.I.2.3 i L.I.2.4, que estan situades al segon pis del bloc d'aules i de l’aula multimedia, situada a la planta baixa de l’edifici de deganat.

Els horaris de les aules per a pràctiques estaran exposats als taulers d’anuncis. Aquests horaris, però, dependran de les modificacions (comunicades oportunament) que es derivin dels torns laborals del personal d'informàtica i dels becaris que s'ocuparan del manteniment de les aules.

Pel que fa als dies anteriors a la realització dels exàmens d'informàtica i els dies d'examen d'altres assignatures, les aules restaran tancades.

En totes les màquines de les aules, s'hi instal·larà els aplicatius utilitzats en la docència i el que es consideri oportú per al desenvolupament més habitual del treball de l'alumnat. Els ordinadors de l’aula L.I. 2.4 estaran configurats amb accés a Internet.

A l’aula L.I.2.4 hi haurà una impressora làser en xarxa perquè els alumnes d'aquest centre puguin imprimir des de qualsevol ordinador de l’aula.

A la Biblioteca, i a disposició de l'alumnat, s'hi troben els manuals d'informàtica necessaris per resoldre les consultes més freqüents; a més, als taulers d'anuncis i al web de la facultat s'hi col·locarà la informació bàsica per utilitzar correctament els equips. En qualsevol cas, els alumnes podran consultar els seus dubtes al professor de l'assignatura corresponent, o bé al becari d'informàtica dins l'horari que hi hagi establert.

Les opinions i els comentaris  orientats a la millora del funcionament i de l'equipament informàtic de la Facultat podran adreçar-se al becari d'informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d'atenció a la comunitat universitària) del centre.