2009_10
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Aula de Informática

Personal: Alexis Roda Villalonga

Telèfon: 977 75 98 44 / Fax: 977 75 98 10

La Facultat disposa d'un aula d'informàtica de lliure accés, identificada com L.I.2.4, que està situada al segon pis del bloc d'aules.

L'horari de l'aula per a pràctiques estarà exposat als taulers d’anuncis. Aquest horari, però, dependrà de les modificacions (comunicades oportunament) que es derivin dels torns laborals dels becaris que s'ocupen del control de la gestió de les aules.

L'aula es tancarà el dia anterior a la realització dels exàmens a les aules d'informàtica i per preparar-la i garantir-ne el correcte funcionament dels ordinadors.

En totes les màquines de les aules, s'hi instal·laran els aplicatius utilitzats en la docència i el que es consideri oportú per al desenvolupament més habitual del treball de l'alumnat. Tots els ordinadors estaran configurats amb accés a Internet.

A l’aula L.I.2.4 hi ha una impressora d'autoservei perquè els alumnes puguin imprimir des de qualsevol ordinador de l’aula. Per utilitzar aquesta impressora cal disposar d'una targeta que es pot adquirir al servei de reprografia.

A la Biblioteca, i a disposició de l'alumnat, s'hi troben els manuals d'informàtica necessaris per resoldre les consultes més freqüents; a més, als taulers d'anuncis i al web de la facultat s'hi col·locarà la informació bàsica per utilitzar correctament els equips. En qualsevol cas, els alumnes podran consultar els seus dubtes al professor de l'assignatura corresponent, o bé al becari d'informàtica dins l'horari que hi hagi establert.

Les opinions i els comentaris orientats a la millora del funcionament i de l'equipament informàtic de la Facultat podran adreçar-se al becari d'informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d'atenció a la comunitat universitària) del centre.