2018_19
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 

Secretary

Per consultar la informació sobre matrícula i tràmits acadèmics, visiteu la

web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Bellissens

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/secretaria-campus-bellissens/