2022_23
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Doble titulació de grau en ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
Doble titulació de grau en ADE i en Màrqueting (2021)
Doble titulació de grau en ADE i en Màrqueting (CTE) (2021)
Doble titulació de grau en ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
Grau en Economia (2009)
Grau en Finances i Comptabilitat (2009)

Màster Oficial
Direcció d'Empreses (2016)
Emprenedoria i Innovació (2014)
Mercats Internacionals (2016)Secretaria

Per consultar la informació sobre matrícula i tràmits acadèmics, visiteu la

web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Bellissens

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/secretaria-campus-bellissens/