2013_14
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Core Curriculum
1st Cycle
1st & 2nd Cycle
Masters

Model de Competències de la URV i el Currículum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt per a que assoleixis competències professionals. El teu ensenyament ha preparat un perfil professional amb:

Competències específiques, pròpies del saber i del saber fer, que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències transversals, pròpies del saber ser i estar que no són exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, per exemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient, etc.

Competències nuclears, les han d’assolir tots els estudiant de la URV, aquestes són:

Més informació: CN a la urv