2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures

Podeu consultar els programes de les assignatures al web de la Facultat de Cincies Econmiques i Empresarials: http://www.fcee.urv.es/programes/programes.phtml
Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16061101 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES Primer
Obligatòria 6
16061013 ANÀLISI MATEMÀTICA I Primer
Troncal 6
16061007 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primer
Troncal 6
16061001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Troncal 6
16061009 INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL Primer
Troncal 6
16061015 MICROECONOMIA I Primer
Troncal 6
16061014 ANÀLISI MATEMÀTICA II Segon
Troncal 6
16061002 COMPTABILITAT FINANCERA Segon
Troncal 6
16061102 ECONOMIA DE L'EMPRESA Segon
Obligatòria 6
16061003 ECONOMIA MUNDIAL Segon
Troncal 6
16061008 HISTÒRIA ECONÒMICA D`ESPANYA Segon
Troncal 6
16061011 MACROECONOMIA I Segon
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16061004 ECONOMIA ESPANYOLA Primer
Troncal 6
16061005 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
16061010 INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA Primer
Troncal 6
16061103 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA Primer
Obligatòria 6
16061016 MICROECONOMIA II Primer
Troncal 6
16061104 DIRECCIÓ FINANCERA I Segon
Obligatòria 6
16061006 ESTADÍSTICA II Segon
Troncal 6
16061012 MACROECONOMIA II Segon
Troncal 6
16061105 TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16062028 DIRECCIÓ FINANCERA II Primer
Troncal 6
16062017 ECONOMETRIA I Primer
Troncal 6
16062019 POLÍTICA ECONÒMICA Primer
Troncal 6
16062025 TEORIA DE L`ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Primer
Troncal 6
16062018 ECONOMETRIA II Segon
Troncal 6
16062027 FONAMENTS DE MARKETING Segon
Troncal 6
16062023 MACROECONOMIA SUPERIOR Segon
Troncal 6
16062020 POLÍTICA INDUSTRIAL Segon
Troncal 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16062106 ECONOMIA TERRITORIAL Primer
Obligatòria 6
16062026 MICROECONOMIA SUPERIOR Primer
Troncal 6
16062022 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Primer
Troncal 6
16062024 DINÀMICA MACROECONÒMICA Segon
Troncal 6
16062021 HISENDA PÚBLICA Segon
Troncal 6
16062107 TEORIA DELS MERCATS FINANCERS Segon
Obligatòria 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16062245 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Optativa 6
16062231 DOCTRINES ECONÒMIQUES I ANÀLISI ECONÒMIC Primer
Optativa 6
16061204 DRET TRIBUTARI Primer
Optativa 6
16062215 ECONOMIA CATALANA Primer
Optativa 6
16062224 ECONOMIA DEL SECTOR TURÍSTIC Primer
Optativa 6
16062221 ECONOMIA DEL TRANSPORT Primer
Optativa 6
16062233 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Primer
Optativa 6
16062251 FINANCES Primer
Optativa 6
16061208 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Optativa 6
16062264 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Segon
Optativa 6
16062265 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II Primer
Segon
Optativa 6
16062257 DRET I POLÍTICA DE LA COMPETÈNCIA Segon
Optativa 6
16062223 ECONOMIA DEL MEDIAMBIENT Segon
Optativa 6
16061202 ECONOMIA EUROPEA Segon
Optativa 6
16062217 ECONOMIA LABORAL Segon
Optativa 6
16062263 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Segon
Optativa 6
16062247 GESTIÓ DE QUALITAT Segon
Optativa 6
16062243 MARQUETING DE SERVEIS Segon
Optativa 6
16061207 MÈTODES D`INVESTIGACIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6
16062236 TEORIA DE JOCS Segon
Optativa 6