2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Emprenedoria i Innovació (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16655102 COMPETÈNCIES EMPRENEDORES 1Q
Obligatòria 3
16655103 DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA 1Q
Obligatòria 3
16655106 ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ 1Q
Obligatòria 6
16655105 EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES 1Q
Obligatòria 3
16655101 ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR 1Q
Obligatòria 6
16655107 GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I 1Q
Obligatòria 3
16655104 GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR 1Q
Obligatòria 3
16655110 POLÍTIQUES D'R+D+I 1Q
Obligatòria 3
16655109 LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA 2Q
Obligatòria 3
16655108 VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA 2Q
Obligatòria 3
16655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16655212 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 3
16655213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 6
16655214 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 6
16655210 EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS 2Q
Optativa 3
16655211 EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA 2Q
Optativa 3
16655206 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2Q
Optativa 3
16655209 RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2Q
Optativa 3