2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Emprenedoria i Innovació (2014)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:

L'objectiu del màster forma universitaris que, al marge de la seva especialització acadèmica, vulguin tenir un coneixement profund de les tècniques econòmiques, comptables, financeres, organitzatives i d'estudis de mercat imprescindible per a la creació d'una empresa innovadora.

 

La proposta té una clara vocació transversal i el seu objectiu general adopta una doble dimensió: des de la vessant professional, fomenta l'aprenentatge de les tècniques de gestió de projectes i la planificació estratègica en contextos innovadors, des de la vessant personal, afavoreix el treball en equip i el lideratge ètic en els futurs emprenedors que aposten pel canvi i la innovació.

 

En la conjuntura social i econòmica actual, el foment de la emprenedoria innovadora esdevé una estratègia clau per a transitar cap a un model econòmic més sostenible i més centrat en el capital humà. És per això que aquest màster constitueix una oferta de postgrau molt oportuna per la seva temàtica i la pròpia funció estratègica de la figura del emprenedor innovador.

FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: