2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
6
5
5
1
0
1
ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
1
6
6
5
5
1
0
2
COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
1
6
6
5
5
1
0
3
DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
1
6
6
5
5
1
0
4
GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
1
6
6
5
5
1
0
5
EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
1
6
6
5
5
1
0
6
ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
1
6
6
5
5
1
0
7
GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
1
6
6
5
5
1
0
8
VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
1
6
6
5
5
1
0
9
LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
1
6
6
5
5
1
1
0
POLÍTIQUES D'R+D+I
1
6
6
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
6
6
5
5
2
0
6
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
1
6
6
5
5
2
0
9
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
1
6
6
5
5
2
1
0
EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
1
6
6
5
5
2
1
1
EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
1
6
6
5
5
2
1
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
6
5
5
2
1
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
6
5
5
2
1
4
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A1Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.

RA1Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA17Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A2Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
RA1Definir les etapes del projectes de R+D+i
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2 Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A3Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
RA1Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A4Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
RA1Identificar els problemes de la gestió de projectes
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A5Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la
innovació.
RA1Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Identificar les potencialitats innovadores d'un territori
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8 Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A6Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i
macroeconòmic.
RA1Aprofundir en les teories de la innovació
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.

    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A7Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D,
creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
RA1Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA17Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA18Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA19Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA20Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA21Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA22Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA23Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA24Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Generar un document científic quant a estructura i continguts.
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Aprofundir en l’autoconeixement professional.
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Desenvolupar l’actitud professional.
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Dissenyar itineraris professionals específics.
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a
professional
RA1Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III