2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2016)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:

L'objectiu general de la titulació ésformar un professional/investigador amb coneixements avançats en l'àmbit de ladirecció d'empreses.

En la seva orientació professional, esproveeix als estudiants dels coneixements necessaris per exercir funcionsdirectives en qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa i en la direcciógeneral de diferents tipus d'empreses.

Respecte a l'orientació de recerca, elsestudiants es proveeixen amb els coneixements d'investigació necessaris per dura terme un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa.


FIGURES:

- Directors generals d'empreses i organitzacions detots els àmbits..

- Directors de departaments i àrees funcionals(comptabilitat, finances, màrqueting, producció/logística, recursos humans,etc.), d'empreses i organitzacions de tots els àmbits.

- Assessors i consultors d'empreses iorganitzacions.

- Professors i/oinvestigadors en Universitats.


FUNCIONS I TASQUES:
Els titulats en aquest màster poden optar a llocs de responsabilitat de gestió a nivell tècnic o general que impliquen la direcció de persones, pressupostos, plans o projectes en empreses publiques o privades de qualsevol mida i sector productiu.