2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
6
6
5
1
0
1
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
1
6
6
6
5
1
0
2
ESTRATÈGIES FINANCERES
1
6
6
6
5
1
0
3
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
1
6
6
6
5
1
0
4
HABILITATS DIRECTIVES
1
6
6
6
5
1
0
5
INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
1
6
6
6
5
1
0
6
SIMULACIÓ EMPRESARIAL
1
6
6
6
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
6
6
6
5
2
0
1
CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
1
6
6
6
5
2
0
2
COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
1
6
6
6
5
2
0
4
EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
1
6
6
6
5
2
0
9
LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
1
6
6
6
5
2
1
0
PROCÉS DE CONSULTORIA
1
6
6
6
5
2
1
1
PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
1
6
6
6
5
2
1
2
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
1
6
6
6
5
2
1
3
INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
1
6
6
6
5
2
1
4
PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
1
6
6
6
5
2
1
6
TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
1
6
6
6
5
2
1
8
TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
1
6
6
6
5
2
2
1
VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
1
6
6
6
5
2
2
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
6
6
5
2
2
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
6
6
5
2
2
4
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A1Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i
eficient.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12 Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA17Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA18Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA19Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A2Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.

    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA17Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A3Desenvolupar habilitats directives per comprendre la complexitat i la globalitat de la realitat
empresarial i per implantar processos de qualitat i de millora contínua.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A4Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes
empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
RA1Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A5Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de
qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
RA1Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A6Apreciar i gestionar l'impacte social i mediambiental de les decisions empresarials tenint en compte
el paper i la responsabilitat de l'empresa en la societat.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A7Dissenyar el pla d'internacionalització d'una empresa des d'una perspectiva multidisciplinària i
aplicar estratègies per al seu desenvolupament.
RA1Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A8Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació científica en l'àmbit d'economia i empresa
(especialitat investigació)
RA1Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A9Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per
desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat
RA1Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4 Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
A10Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de la investigació
(especialitat investigació).
RA1Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Saber escriure una revisió de la literatura científica.
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
RA1Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Generar un document científic quant a estructura i continguts.
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Aprofundir en l’autoconeixement professional.
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Desenvolupar l’actitud professional.
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Dissenyar itineraris professionals específics.
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a
professional
RA1Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III