2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL

L'objectiu general de la titulació és formar un professional/investigador amb coneixements avançats en l'àmbit dels mercats internacionals.

En la seva orientació professionalitzadora el Màster en Mercats Internacionals respon a les creixents demandes de professionals capaços de detectar les tendències dels mercats globals, d’avaluar-ne els canvis que se’n deriven i de respondre amb rapidesa a les noves condicions que s’hi estableixen. S’adreça a estudiants i professionals interessats en aprofundir en el funcionament dels mercats internacionals i les estratègies de internacionalització de les empreses. L’oferta formativa del Màster posa especial èmfasi en el desenvolupament de les habilitats professionals necessàries per a interactuar en entorns internacionals, interdisciplinaris i multiculturals.

En la seva orientació de recerca, es pretén dotar els estudiants de les eines metodològiques d'anàlisi i de les tècniques quantitatives avançades per a desenvolupar un projecte de recerca en l’àmbit dels mercats internacionals, així com de ser capaços d’analitzar aspectes innovadors i rellevants de les noves aportacions teòriques en el camp de la economia internacional.

 

 

FIGURES

 

- Càrrecs directius en empreses internacionals o amb voluntat de internacionalització.

- Analistes en mercats internacionals en empreses de consultoria.

- Responsables de departaments d’estratègia internacional en empreses i organitzacions no governamentals.

- Professionals en organismes internacionals.

- Assessors en entitats locals i regionals que afronten reptes globals.

- Professors i/o investigadors en Universitats o centres de recerca en economia (especialització Recerca)

 

FUNCIONS I TASQUES

 Els titulats en aquest màster podran desenvolupar la seva activitat professional en la empreses multinacionals o en petites i mitjanes empreses que afronten processos de internacionalització. El Màster també els capacita per a treballar en institucions públiques i/o organitzacions sense ànim de lucre que han de considerar les repercussions dels processos de globalització econòmica en el desenvolupament de les seves activitats. D'altra banda, aquells titulats que hagin optat per l'orientació de recerca, podran desenvolupar la seva activitat com a professor universitari/investigador i tenir accés al doctorat en Economia i Empresa, doctorat amb menció d'excel·lència.