2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16675105 COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL 1Q
Obligatòria 3
16675104 ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ 1Q
Obligatòria 3
16675102 LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL 1Q
Obligatòria 3
16675108 LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS 1Q
Obligatòria 3
16675107 MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS 1Q
Obligatòria 3
16675101 REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ 1Q
Obligatòria 3
16675103 RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 3
16675106 TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ 1Q
Obligatòria 3
16675301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16675209 ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS 1Q
Optativa 3
16675221 COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS 1Q
Optativa 3
16675217 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 1Q
Optativa 3
16675213 ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES 2Q
Optativa 3
16675212 ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES 2Q
Optativa 3
16675201 ANGLÈS PER A NEGOCIS 2Q
Optativa 3
16675204 DRET DE LA COMPETÈNCIA 2Q
Optativa 3
16675207 ECONOMIA REGIONAL 2Q
Optativa 3
16675202 ECONOMIES EMERGENTS 2Q
Optativa 3
16675218 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 3
16675219 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 6
16675220 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 9
16675203 FISCALITAT COMPARADA 2Q
Optativa 3
16675208 LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS 2Q
Optativa 3
16675214 POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL 2Q
Optativa 3
16675205 SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR 2Q
Optativa 3