2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
6
7
5
1
0
1
REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
1
6
6
7
5
1
0
2
LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
1
6
6
7
5
1
0
3
RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
1
6
6
7
5
1
0
4
ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
1
6
6
7
5
1
0
5
COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
1
6
6
7
5
1
0
6
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
1
6
6
7
5
1
0
7
MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
1
6
6
7
5
1
0
8
LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
1
6
6
7
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
6
6
7
5
2
0
1
ANGLÈS PER A NEGOCIS
1
6
6
7
5
2
0
2
ECONOMIES EMERGENTS
1
6
6
7
5
2
0
3
FISCALITAT COMPARADA
1
6
6
7
5
2
0
4
DRET DE LA COMPETÈNCIA
1
6
6
7
5
2
0
5
SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
1
6
6
7
5
2
0
7
ECONOMIA REGIONAL
1
6
6
7
5
2
0
8
LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
1
6
6
7
5
2
0
9
ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
1
6
6
7
5
2
1
2
ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
1
6
6
7
5
2
1
3
ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
1
6
6
7
5
2
1
4
POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
1
6
6
7
5
2
1
7
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
1
6
6
7
5
2
1
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
6
7
5
2
1
9
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
6
7
5
2
2
0
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
6
7
5
2
2
1
COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A1Analitzar els mercats internacionals mitjançant tècniques i enfocaments multidisciplinaris
avançats que permetin facilitar informació rellevant a les empreses internacionals i / o amb
voluntat d'internacionalització.
RA1Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA6Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA7Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A2Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin
l'estudiant per a l'exercici de tasques de coordinació d'equips en empreses, institucions i
organitzacions de caràcter públic o sense ànim de lucre que operen en l'àmbit internacional.
RA1Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA6Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA7Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A3Capacitar l'estudiant per elaborar plans estratègics d'expansió internacional per a empreses.
RA1Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A4Elaborar informes sectorials i dissenyar estratègies d'innovació que facilitin la inserció i / o
la millora del posicionament (upgrading) de l'empresa en les cadenes de valor globals.
RA1Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A5Desenvolupar habilitats directives i coneixements tècnics per gestionar la complexitat de la
realitat de l'empresa internacional d'una manera social i mediambientalment responsable.
RA1Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5 Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A6Avaluar les repercussions del marc institucional internacional, especialment el de la Unió Europea,
i de les polítiques que es deriven i que incideixen en l'àmbit en el qual l'empresa o institució
pública desenvolupa la seva activitat.
RA1Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A7Avaluar les potencials amenaces i oportunitats per a les institucions públiques d'àmbit local i
regional dels processos vinculats a la globalització econòmica.
RA1Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A8Utilitzar les tècniques quantitatives avançades per desenvolupar un projecte de recerca en
l'àmbit dels mercats internacionals (especialitat investigació)
RA1Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A9Analitzar aspectes innovadors i rellevants de les noves aportacions teòriques en el camp de
l'economia internacional que permetin desenvolupar un treball de recerca d'acord amb els reptes que
afronta aquesta disciplina acadèmica (especialitat investigació).
RA1Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A10Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de projectes d'investigació
(especialitat investigació).
RA1Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2 Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
A11Capacitar l'estudiant per a la seva participació en grups multidisciplinaris, internacionals i
interculturals de recerca avançada (especialitat investigació).
RA1Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
RA1Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Planificar i desenvolupar el projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Generar un document científic quant a estructura i continguts.
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Generar un document científic quant a estructura i continguts.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Presentar i defensar el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar
el problema.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.

    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.


16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per
fer una bona intervenció oral.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA5Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA6Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Aprofundir en l’autoconeixement professional.
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Desenvolupar l’actitud professional.
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Desenvolupar l’actitud professional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Dissenyar itineraris professionals específics.
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Dissenyar itineraris professionals específics.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a
professional
RA1Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Incorporar la perspectiva de gènere en la seva activitat com a estudiant.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA2Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement
en la seva activitat com a estudiant o professional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA3Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS
 RA4Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675207/ECONOMIA REGIONAL
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional.

16675221/COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I TEORIA DE JOCS