2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Sortides professionals

La doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat capacita per exercir les activitats professionals següents:

- Direcció en les diferents àrees funcionals de l'empresa: finances, màrqueting, comptabilitat, producció, recursos humans, etc.

- Direcció i gestió d'entitats financeres.

- Administració i gestió en diferents àmbits de l'administració pública.

- Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.

- Gestió de comerç exterior.

- Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits nacional i internacional.

- Assessoria i consultoria.

- Control de gestió.

- Emprenedoria.

- Auditoria.