2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16904010 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16904007 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16904127 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16904001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16904004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16904008 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16904002 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16904128 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16904005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16904009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16904003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16904006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16904101 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16904102 COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR 1Q
Obligatòria 6
16904103 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16904104 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16904105 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16904106 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16904107 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
16904109 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 6
16904108 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16904110 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16904111 FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
16904112 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16904113 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 6
16904114 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16904115 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16904116 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
16904117 MERCATS I ACTIUS FINANCERS I 1Q
Obligatòria 6
16904118 VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1Q
Obligatòria 6
16904119 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 2Q
Obligatòria 6
16904120 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 2Q
Obligatòria 6
16904121 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16904129 ANÀLISI DE DADES FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16904122 AUDITORIA 1Q
Obligatòria 6
16904124 FISCALITAT 1Q
Obligatòria 6
16904125 MERCATS I ACTIUS FINANCERS II 1Q
Obligatòria 6
16904126 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 1Q
Obligatòria 6
16904301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC) AN
Treball fi de grau 6
16904302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) AN
Treball fi de grau 6
16904401 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16904217 COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 2Q
Optativa 6
16904209 COMPTABILITAT I FISCALITAT 2Q
Optativa 6
16904208 CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16904206 CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 2Q
Optativa 6
16904205 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16904212 DRET DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16904215 e-MÀRQUETING 2Q
Optativa 6
16904203 ECONOMIA INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16904218 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 6
16904219 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 12
16904220 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16904202 FINANCES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16904228 FINANCES SOSTENIBLES 2Q
Optativa 6
16904210 GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES 2Q
Optativa 6
16904213 HISTÒRIA ECONÒMICA 2Q
Optativa 6
16904224 JOCS D'EMPRESA 2Q
Optativa 6
16904207 MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16904201 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16904204 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16904216 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 2Q
Optativa 6