2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
0
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
0
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
0
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
0
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
9
0
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
9
0
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
9
0
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
9
0
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
0
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
0
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
1
6
9
0
4
1
2
7
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
9
0
4
1
2
8
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
1
6
9
0
4
1
0
1
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
9
0
4
1
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
1
6
9
0
4
1
0
3
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
9
0
4
1
0
4
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
0
4
1
0
5
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
0
4
1
0
6
MICROECONOMIA
1
6
9
0
4
1
0
7
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
1
6
9
0
4
1
0
8
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
9
0
4
1
0
9
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
1
6
9
0
4
1
1
0
ESTADÍSTICA II
1
6
9
0
4
1
1
1
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
1
6
9
0
4
1
1
2
MACROECONOMIA
1
6
9
0
4
1
1
3
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
9
0
4
1
1
4
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
1
6
9
0
4
1
1
5
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
9
0
4
1
1
6
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
1
6
9
0
4
1
1
7
MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
1
6
9
0
4
1
1
8
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
1
6
9
0
4
1
1
9
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
0
4
1
2
0
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
1
6
9
0
4
1
2
1
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
1
6
9
0
4
1
2
2
AUDITORIA
1
6
9
0
4
1
2
4
FISCALITAT
1
6
9
0
4
1
2
5
MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
1
6
9
0
4
1
2
6
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
1
6
9
0
4
1
2
9
ANÀLISI DE DADES FINANCERES
1
6
9
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
1
6
9
0
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
1
6
9
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
1
6
9
0
4
2
0
1
MÀRQUETING INTERNACIONAL
1
6
9
0
4
2
0
2
FINANCES INTERNACIONALS
1
6
9
0
4
2
0
3
ECONOMIA INTERNACIONAL
1
6
9
0
4
2
0
4
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
1
6
9
0
4
2
0
5
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
1
6
9
0
4
2
0
6
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
1
6
9
0
4
2
0
7
MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
1
6
9
0
4
2
0
8
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
1
6
9
0
4
2
0
9
COMPTABILITAT I FISCALITAT
1
6
9
0
4
2
1
0
GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
0
4
2
1
2
DRET DELS MERCATS FINANCERS
1
6
9
0
4
2
1
3
HISTÒRIA ECONÒMICA
1
6
9
0
4
2
1
5
e-MÀRQUETING
1
6
9
0
4
2
1
6
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
1
6
9
0
4
2
1
7
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
1
6
9
0
4
2
1
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
9
0
4
2
1
9
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
9
0
4
2
2
0
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
9
0
4
2
2
4
JOCS D'EMPRESA
1
6
9
0
4
2
2
8
FINANCES SOSTENIBLES
ADE1 FIC-7Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica)
per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904106/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904112/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904122/AUDITORIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904124/FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904106/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904112/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904122/AUDITORIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904124/FISCALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904106/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904112/MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904122/AUDITORIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904124/FISCALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904106/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904112/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904122/AUDITORIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904124/FISCALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904106/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904112/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904122/AUDITORIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904124/FISCALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904106/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904112/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904122/AUDITORIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904124/FISCALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904106/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904112/MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904122/AUDITORIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904124/FISCALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904106/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904112/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904122/AUDITORIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904124/FISCALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904122/AUDITORIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904124/FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904122/AUDITORIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904124/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904106/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904112/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904122/AUDITORIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904124/FISCALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA12Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904106/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904112/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904122/AUDITORIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904124/FISCALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904122/AUDITORIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904124/FISCALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904122/AUDITORIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904124/FISCALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904122/AUDITORIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904124/FISCALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904106/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904112/MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904122/AUDITORIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904124/FISCALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904106/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904112/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904122/AUDITORIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904124/FISCALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904122/AUDITORIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904124/FISCALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904106/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904112/MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904122/AUDITORIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904124/FISCALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904106/MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904112/MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904122/AUDITORIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904124/FISCALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904106/MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904112/MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904122/AUDITORIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904124/FISCALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904106/MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904112/MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904122/AUDITORIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904124/FISCALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904106/MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904112/MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904122/AUDITORIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904124/FISCALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA24Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904010/DRET MERCANTIL
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904106/MICROECONOMIA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904112/MACROECONOMIA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904122/AUDITORIA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904124/FISCALITAT
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904215/e-MÀRQUETING
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA24 - Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA25Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904010/DRET MERCANTIL
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904106/MICROECONOMIA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904112/MACROECONOMIA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904122/AUDITORIA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904124/FISCALITAT
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904215/e-MÀRQUETING
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA25 - Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA26Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904010/DRET MERCANTIL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904106/MICROECONOMIA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904112/MACROECONOMIA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904122/AUDITORIA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904124/FISCALITAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904215/e-MÀRQUETING
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics a les realitats del sector
financer

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
ADE2 FIC-5Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904106/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904112/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904122/AUDITORIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904124/FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904106/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904112/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904122/AUDITORIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904124/FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904106/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904112/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904122/AUDITORIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904124/FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904106/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904112/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904122/AUDITORIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904124/FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904106/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904112/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904122/AUDITORIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904124/FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904122/AUDITORIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904124/FISCALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904122/AUDITORIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904124/FISCALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904122/AUDITORIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904124/FISCALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904106/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904112/MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904122/AUDITORIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904124/FISCALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904106/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904112/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904122/AUDITORIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904124/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904106/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904112/MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904122/AUDITORIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904124/FISCALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904106/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904112/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904122/AUDITORIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904124/FISCALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904106/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904112/MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904122/AUDITORIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904124/FISCALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904106/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904112/MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904122/AUDITORIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904124/FISCALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904106/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904112/MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904122/AUDITORIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904124/FISCALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904122/AUDITORIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904124/FISCALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904122/AUDITORIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904124/FISCALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904122/AUDITORIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904124/FISCALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904106/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904112/MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904122/AUDITORIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904124/FISCALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904122/AUDITORIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904124/FISCALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904106/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904112/MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904122/AUDITORIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904124/FISCALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904106/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904112/MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904122/AUDITORIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904124/FISCALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904106/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904112/MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904122/AUDITORIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904124/FISCALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904106/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904112/MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904122/AUDITORIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904124/FISCALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904106/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904112/MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904122/AUDITORIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904124/FISCALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904010/DRET MERCANTIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904106/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904112/MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904122/AUDITORIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904124/FISCALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904215/e-MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904122/AUDITORIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904124/FISCALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904122/AUDITORIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904124/FISCALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904106/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904112/MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904122/AUDITORIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904124/FISCALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904106/MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904112/MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904122/AUDITORIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904124/FISCALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904122/AUDITORIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904124/FISCALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904106/MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904112/MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904122/AUDITORIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904124/FISCALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904122/AUDITORIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904124/FISCALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904010/DRET MERCANTIL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904106/MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904112/MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904122/AUDITORIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904124/FISCALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904215/e-MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904122/AUDITORIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904124/FISCALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904122/AUDITORIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904124/FISCALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904125/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904126/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904129/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.FiC)
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904215/e-MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904216/TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904217/COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904224/JOCS D'EMPRESA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904228/FINANCES SOSTENIBLES
 RA37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904106/MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904112/MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
   &n