2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914002 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
16914141 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16914004 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
16914007 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
16914005 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16914006 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16914011 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
16914008 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
16914009 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16914001 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 2Q
Formació bàsica 6
16914101 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2Q
Obligatòria 8
16914012 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16914013 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914014 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16914102 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 1Q
Obligatòria 6
16914016 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16914015 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 1Q
Formació bàsica 6
16914103 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16914104 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
16914105 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
16914106 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
16914107 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16914017 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16914018 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
16914019 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914142 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 1Q
Obligatòria 6
16914109 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16914110 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 1Q
Obligatòria 6
16914111 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16914112 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16914113 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16914116 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 2Q
Obligatòria 6
16914117 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 2Q
Obligatòria 8
16914114 DRET PENAL. PART GENERAL 2Q
Obligatòria 8
16914020 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2Q
Formació bàsica 6
16914115 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914118 DRET COMPARAT 1Q
Obligatòria 3
16914119 DRET DE FAMÍLIA 1Q
Obligatòria 4
16914120 DRET FINANCER 1Q
Obligatòria 6
16914122 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 1Q
Obligatòria 8
16914123 DRET PROCESSAL CIVIL 1Q
Obligatòria 7
16914121 DRETS REALS 1Q
Obligatòria 6
16914127 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 6
16914124 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 2Q
Obligatòria 6
16914125 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16914126 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16914128 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
16914129 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 2Q
Obligatòria 6
16914130 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 2Q
Obligatòria 6
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914131 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16914133 DRET DE SUCCESSIONS 1Q
Obligatòria 5
16914134 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16914132 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 1Q
Obligatòria 8
16914135 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
16914136 SISTEMA TRIBUTARI 1Q
Obligatòria 7
16914137 DRET INTERNACIONAL PRIVAT 2Q
Obligatòria 8
16914138 DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 2Q
Obligatòria 7
16914139 DRET PROCESSAL PENAL 2Q
Obligatòria 3
16914140 FILOSOFIA DEL DRET 2Q
Obligatòria 3
16914301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) 2Q
Treball fi de grau 6
16914302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) AN
Treball fi de grau 6
Sisè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914401 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16914216 COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 2Q
Optativa 6
16914212 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16914213 e-MÀRQUETING 2Q
Optativa 6
16914210 ECONOMIA INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16914209 FINANCES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16914214 MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 2Q
Optativa 6
16914208 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16914211 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16914215 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 2Q
Optativa 6