2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:

Aquests estudis no només capaciten l’estudiant per realitzar treballs vinculats de manera específica a cada una de les titulacions (direcció d'empreses, advocacia, assessorament jurídic i econòmic, etc.), sinó que habiliten molt especialment per aplicar el raonament econòmic i jurídic necessari per a la presa de decisions estratègiques en entitats tant de l’àmbit públic com del privat.


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: