2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Sortides professionals

El doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret et capacita per a desenvolupar entre altres les activitats professionals següents: 

- Direcció de pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.

- Exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria.

- Direcció de les diferents àrees funcionals de l'empresa: màrqueting, producció, recursos humans, etc.

- Judicatura i fiscalia.

- Direcció i gestió en diferents àmbits de l'administració pública.

- Direcció i gestió en organismes internacionals.

- Notari o notària, i registrador o registradora.

- Gestoria.

- Gestió de comerç exterior.

- Cossos de lletrats de les administracions públiques i dels òrgans de l'estat.

- Assessoria i consultoria.

- Emprenedoria.