2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914002 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
16914141 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16914004 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
16914007 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
16914005 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16914006 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16914011 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
16914008 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
16914009 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16914001 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 2Q
Formació bàsica 6
16914101 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2Q
Obligatòria 8
16914012 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16914013 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914014 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16914102 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 1Q
Obligatòria 6
16914016 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16914015 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 1Q
Formació bàsica 6
16914103 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16914104 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
16914105 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
16914106 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
16914107 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16914017 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16914018 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
16914019 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914142 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 1Q
Obligatòria 6
16914109 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16914110 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 1Q
Obligatòria 6
16914111 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16914112 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16914113 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16914116 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 2Q
Obligatòria 6
16914117 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 2Q
Obligatòria 8
16914114 DRET PENAL. PART GENERAL 2Q
Obligatòria 8
16914020 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2Q
Formació bàsica 6
16914115 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914118 DRET COMPARAT 1Q
Obligatòria 3
16914119 DRET DE FAMÍLIA 1Q
Obligatòria 4
16914120 DRET FINANCER 1Q
Obligatòria 6
16914122 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 1Q
Obligatòria 8
16914123 DRET PROCESSAL CIVIL 1Q
Obligatòria 7
16914121 DRETS REALS 1Q
Obligatòria 6
16914127 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 6
16914124 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 2Q
Obligatòria 6
16914125 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16914126 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16914128 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
16914129 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 2Q
Obligatòria 6
16914130 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 2Q
Obligatòria 6
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914131 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16914133 DRET DE SUCCESSIONS 1Q
Obligatòria 5
16914134 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16914132 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 1Q
Obligatòria 8
16914135 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
16914136 SISTEMA TRIBUTARI 1Q
Obligatòria 7
16914137 DRET INTERNACIONAL PRIVAT 2Q
Obligatòria 8
16914138 DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 2Q
Obligatòria 7
16914139 DRET PROCESSAL PENAL 2Q
Obligatòria 3
16914140 FILOSOFIA DEL DRET 2Q
Obligatòria 3
16914301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) 2Q
Treball fi de grau 6
16914302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE) AN
Treball fi de grau 6
Sisè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914401 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914216 COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 2Q
Optativa 6
16914212 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16914213 e-MÀRQUETING 2Q
Optativa 6
16914210 ECONOMIA INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16914209 FINANCES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16914214 MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 2Q
Optativa 6
16914208 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16914211 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16914215 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 2Q
Optativa 6