2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16924122 ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA 1Q
Obligatòria 6
16924125 ENGINYERIA DE LLOCS WEB 1Q
Obligatòria 6
16924011 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
16924114 PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
16924118 XARXES DE DADES 1Q
Obligatòria 6
16924105 ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS 2Q
Obligatòria 6
16924127 APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS 2Q
Obligatòria 6
16924103 BASES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
16924115 ESTRUCTURES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
16924112 FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 2Q
Obligatòria 6
16924123 SEGURETAT EN XARXES 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16924110 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 6
16924128 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16924129 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16924111 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16924116 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
16924131 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16924117 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 2Q
Obligatòria 6
16924120 FISCALITAT 2Q
Obligatòria 6
16924130 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
16924132 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 2Q
Obligatòria 6
16924301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE) AN
Treball fi de grau 6
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16924126 BASES DE DADES AVANÇADES 1Q
Obligatòria 6
16924135 COMPUTACIÓ UBIQUA 1Q
Obligatòria 6
16924121 DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB 1Q
Obligatòria 6
16924138 PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS 1Q
Obligatòria 6
16924134 TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
16924302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM) 2Q
Treball fi de grau 12
16924401 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24