2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Tercer CursQuart CursCinquè Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
2
4
0
1
1
ESTADÍSTICA
1
6
9
2
4
1
0
3
BASES DE DADES
1
6
9
2
4
1
0
5
ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
1
6
9
2
4
1
1
2
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
1
6
9
2
4
1
1
4
PROGRAMACIÓ
1
6
9
2
4
1
1
5
ESTRUCTURES DE DADES
1
6
9
2
4
1
1
8
XARXES DE DADES
1
6
9
2
4
1
2
2
ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
1
6
9
2
4
1
2
3
SEGURETAT EN XARXES
1
6
9
2
4
1
2
5
ENGINYERIA DE LLOCS WEB
1
6
9
2
4
1
2
7
APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
1
6
9
2
4
1
1
0
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
9
2
4
1
1
1
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
2
4
1
1
6
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
1
6
9
2
4
1
1
7
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
2
4
1
2
0
FISCALITAT
1
6
9
2
4
1
2
8
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
1
6
9
2
4
1
2
9
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
9
2
4
1
3
0
MACROECONOMIA
1
6
9
2
4
1
3
1
MICROECONOMIA
1
6
9
2
4
1
3
2
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
1
6
9
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
1
6
9
2
4
1
2
1
DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
1
6
9
2
4
1
2
6
BASES DE DADES AVANÇADES
1
6
9
2
4
1
3
4
TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
1
6
9
2
4
1
3
5
COMPUTACIÓ UBIQUA
1
6
9
2
4
1
3
8
PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
1
6
9
2
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
1
6
9
2
4
4
0
1
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
ADE-A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia en l’àmbit microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d’empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924103/BASES DE DADES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924118/XARXES DE DADES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924120/FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924130/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924131/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924103/BASES DE DADES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924118/XARXES DE DADES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924120/FISCALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924130/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924131/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924103/BASES DE DADES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924118/XARXES DE DADES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924120/FISCALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924130/MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924131/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924103/BASES DE DADES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924118/XARXES DE DADES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924120/FISCALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924130/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924131/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924103/BASES DE DADES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924120/FISCALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924130/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924131/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924103/BASES DE DADES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924118/XARXES DE DADES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924120/FISCALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924130/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924131/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924103/BASES DE DADES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924118/XARXES DE DADES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924120/FISCALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924130/MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924131/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924103/BASES DE DADES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924118/XARXES DE DADES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924120/FISCALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924130/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924131/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924103/BASES DE DADES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924118/XARXES DE DADES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924120/FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924130/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924131/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924103/BASES DE DADES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924120/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924103/BASES DE DADES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924118/XARXES DE DADES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924120/FISCALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924130/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924131/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA12Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924103/BASES DE DADES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924118/XARXES DE DADES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924120/FISCALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924130/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924131/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924103/BASES DE DADES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924120/FISCALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924103/BASES DE DADES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924118/XARXES DE DADES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924120/FISCALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924130/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924131/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924103/BASES DE DADES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924118/XARXES DE DADES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924120/FISCALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924130/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924131/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924103/BASES DE DADES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924118/XARXES DE DADES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924120/FISCALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924130/MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924131/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924103/BASES DE DADES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924118/XARXES DE DADES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924120/FISCALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924130/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924131/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924103/BASES DE DADES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924118/XARXES DE DADES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924120/FISCALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924130/MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924131/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924103/BASES DE DADES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924118/XARXES DE DADES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924120/FISCALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924130/MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924131/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924103/BASES DE DADES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924118/XARXES DE DADES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924120/FISCALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924130/MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924131/MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924103/BASES DE DADES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924118/XARXES DE DADES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924120/FISCALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924130/MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924131/MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA22Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924103/BASES DE DADES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924118/XARXES DE DADES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924120/FISCALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924130/MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924131/MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a Interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924103/BASES DE DADES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924118/XARXES DE DADES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924120/FISCALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924130/MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924131/MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
ADE-A2Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924103/BASES DE DADES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924118/XARXES DE DADES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924120/FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924130/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924131/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924103/BASES DE DADES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924120/FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924130/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924131/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924103/BASES DE DADES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924118/XARXES DE DADES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924120/FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924130/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924131/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924103/BASES DE DADES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924120/FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924130/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924131/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924103/BASES DE DADES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924118/XARXES DE DADES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924120/FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924130/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924131/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924103/BASES DE DADES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924120/FISCALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924103/BASES DE DADES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924118/XARXES DE DADES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924120/FISCALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924130/MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924131/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924103/BASES DE DADES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924118/XARXES DE DADES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924120/FISCALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924130/MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924131/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924103/BASES DE DADES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924118/XARXES DE DADES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924120/FISCALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924130/MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924131/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924103/BASES DE DADES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924118/XARXES DE DADES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924120/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924130/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924131/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924103/BASES DE DADES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924118/XARXES DE DADES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924120/FISCALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924130/MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924131/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924103/BASES DE DADES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924118/XARXES DE DADES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924120/FISCALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924130/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924131/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924103/BASES DE DADES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924118/XARXES DE DADES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924120/FISCALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924130/MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924131/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924103/BASES DE DADES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924118/XARXES DE DADES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924120/FISCALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924130/MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924131/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924103/BASES DE DADES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924118/XARXES DE DADES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924120/FISCALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924130/MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924131/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924103/BASES DE DADES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924120/FISCALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924103/BASES DE DADES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924118/XARXES DE DADES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924120/FISCALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924130/MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924131/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924103/BASES DE DADES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924118/XARXES DE DADES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924120/FISCALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924130/MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924131/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924103/BASES DE DADES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924118/XARXES DE DADES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924120/FISCALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924130/MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924131/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924103/BASES DE DADES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924118/XARXES DE DADES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924120/FISCALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924130/MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924131/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924103/BASES DE DADES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924118/XARXES DE DADES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924120/FISCALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924130/MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924131/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924103/BASES DE DADES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924118/XARXES DE DADES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924120/FISCALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924130/MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924131/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924103/BASES DE DADES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924118/XARXES DE DADES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924120/FISCALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924130/MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924131/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924103/BASES DE DADES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924118/XARXES DE DADES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924120/FISCALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924130/MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924131/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924011/ESTADÍSTICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924103/BASES DE DADES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924118/XARXES DE DADES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924120/FISCALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924130/MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924131/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924103/BASES DE DADES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924118/XARXES DE DADES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924120/FISCALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924130/MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924131/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924103/BASES DE DADES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924118/XARXES DE DADES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924120/FISCALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924130/MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924131/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924103/BASES DE DADES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924118/XARXES DE DADES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924120/FISCALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924130/MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924131/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924103/BASES DE DADES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924118/XARXES DE DADES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924120/FISCALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924130/MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924131/MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924103/BASES DE DADES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924118/XARXES DE DADES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924120/FISCALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924130/MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924131/MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924011/ESTADÍSTICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924103/BASES DE DADES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924118/XARXES DE DADES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924120/FISCALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924130/MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924131/MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924103/BASES DE DADES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924118/XARXES DE DADES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924120/FISCALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924130/MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924131/MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA38Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924103/BASES DE DADES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924118/XARXES DE DADES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924120/FISCALITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924130/MACROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924131/MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA39Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924103/BASES DE DADES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924118/XARXES DE DADES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924120/FISCALITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924130/MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924131/MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA40Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924103/BASES DE DADES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924118/XARXES DE DADES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924120/FISCALITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924130/MACROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924131/MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA41Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924011/ESTADÍSTICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924103/BASES DE DADES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924118/XARXES DE DADES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924120/FISCALITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924130/MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924131/MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA42Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924103/BASES DE DADES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924118/XARXES DE DADES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924120/FISCALITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924130/MACROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924131/MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA43Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924103/BASES DE DADES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924118/XARXES DE DADES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924120/FISCALITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924130/MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924131/MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA44Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924103/BASES DE DADES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924118/XARXES DE DADES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924120/FISCALITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924130/MACROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924131/MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA45Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924103/BASES DE DADES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924118/XARXES DE DADES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924120/FISCALITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924130/MACROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924131/MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA46Sap dissenyar una investigació de mercats
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924011/ESTADÍSTICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924103/BASES DE DADES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924118/XARXES DE DADES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924120/FISCALITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924130/MACROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924131/MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA47Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924103/BASES DE DADES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924118/XARXES DE DADES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924120/FISCALITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924130/MACROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924131/MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA48Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924103/BASES DE DADES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924118/XARXES DE DADES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924120/FISCALITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924130/MACROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924131/MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA49Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA50Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924103/BASES DE DADES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924118/XARXES DE DADES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924120/FISCALITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924130/MACROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924131/MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA51Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924103/BASES DE DADES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924120/FISCALITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA52Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924103/BASES DE DADES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924118/XARXES DE DADES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924120/FISCALITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924130/MACROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924131/MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA53Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924103/BASES DE DADES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924118/XARXES DE DADES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924120/FISCALITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924130/MACROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924131/MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA54Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924103/BASES DE DADES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924118/XARXES DE DADES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924120/FISCALITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924130/MACROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924131/MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA55Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924103/BASES DE DADES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924118/XARXES DE DADES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924120/FISCALITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924130/MACROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924131/MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA56Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA57Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924103/BASES DE DADES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924118/XARXES DE DADES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924120/FISCALITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924130/MACROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924131/MICROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA58Sap explicar els principals models d’empresa.
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA59Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA60Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924103/BASES DE DADES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924118/XARXES DE DADES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924120/FISCALITAT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924130/MACROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924131/MICROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA61Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924103/BASES DE DADES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924118/XARXES DE DADES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924120/FISCALITAT
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924130/MACROECONOMIA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924131/MICROECONOMIA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA61 - Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les
interrelacions entre elles i el seu entorn.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA62Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924011/ESTADÍSTICA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924103/BASES DE DADES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924118/XARXES DE DADES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924120/FISCALITAT
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924130/MACROECONOMIA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924131/MICROECONOMIA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA62 - Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA63Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924011/ESTADÍSTICA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924103/BASES DE DADES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924118/XARXES DE DADES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924120/FISCALITAT
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924130/MACROECONOMIA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924131/MICROECONOMIA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA63 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA64Dissenya estratègies d’inversió
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924011/ESTADÍSTICA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924103/BASES DE DADES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924118/XARXES DE DADES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924120/FISCALITAT
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924130/MACROECONOMIA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924131/MICROECONOMIA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA64 - Dissenya estratègies d’inversió

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA65Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924011/ESTADÍSTICA
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924103/BASES DE DADES
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924118/XARXES DE DADES
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924120/FISCALITAT
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924130/MACROECONOMIA
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924131/MICROECONOMIA
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA65 - Identificar la informació rellevant per la presa de decisions a nivell d'alta direcció

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA66Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924011/ESTADÍSTICA
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924103/BASES DE DADES
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924118/XARXES DE DADES
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924120/FISCALITAT
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924130/MACROECONOMIA
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924131/MICROECONOMIA
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA66 - Analitzar la informació econòmica i financera d'una empresa que influeix en les decisions a nivell
directiu

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
ADE-A3Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions
per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
RA1Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924103/BASES DE DADES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924118/XARXES DE DADES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924120/FISCALITAT
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924130/MACROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924131/MICROECONOMIA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA1 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA2Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924103/BASES DE DADES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924118/XARXES DE DADES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924120/FISCALITAT
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924130/MACROECONOMIA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924131/MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA2 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA3Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA3 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA4Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924103/BASES DE DADES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924118/XARXES DE DADES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924120/FISCALITAT
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924130/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924131/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA4 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA5Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924103/BASES DE DADES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924118/XARXES DE DADES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924120/FISCALITAT
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924130/MACROECONOMIA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924131/MICROECONOMIA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA5 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA6Analitza els processos d’internacionalització empresarial.
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA6 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA7Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924103/BASES DE DADES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924118/XARXES DE DADES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924120/FISCALITAT
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924130/MACROECONOMIA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924131/MICROECONOMIA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions
empresarials.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
ADE-A4Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada
i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva
dimensió estratègica.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA3Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924103/BASES DE DADES
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924118/XARXES DE DADES
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924120/FISCALITAT
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924130/MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924131/MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA3 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA4Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA4 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA5Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924103/BASES DE DADES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924118/XARXES DE DADES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924120/FISCALITAT
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924130/MACROECONOMIA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924131/MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA5 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA6Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924103/BASES DE DADES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924120/FISCALITAT
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA6 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA7Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924103/BASES DE DADES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924118/XARXES DE DADES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924120/FISCALITAT
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924130/MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924131/MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA7 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA8Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924103/BASES DE DADES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924118/XARXES DE DADES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924120/FISCALITAT
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924130/MACROECONOMIA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924131/MICROECONOMIA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA8 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA9Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924103/BASES DE DADES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924118/XARXES DE DADES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924120/FISCALITAT
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924130/MACROECONOMIA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924131/MICROECONOMIA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA9 - Pren decisions coherents i correctes amb la informació proporcionada sobre la empresa i la
competència.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA10Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924103/BASES DE DADES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924118/XARXES DE DADES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924120/FISCALITAT
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924130/MACROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924131/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA10 - Sap analitzar els efectes de les diferents decisions.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA11Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924103/BASES DE DADES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924118/XARXES DE DADES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924120/FISCALITAT
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924130/MACROECONOMIA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924131/MICROECONOMIA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA11 - Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu
posicionament estratègic.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
ADE-A5Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de
les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i
màrqueting, operacions).
RA1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924103/BASES DE DADES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924120/FISCALITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924130/MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924131/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924103/BASES DE DADES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924118/XARXES DE DADES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924120/FISCALITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924130/MACROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924131/MICROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924103/BASES DE DADES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924118/XARXES DE DADES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924120/FISCALITAT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924130/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924131/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924103/BASES DE DADES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924118/XARXES DE DADES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924120/FISCALITAT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924130/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924131/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA5Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA5 - Sap ubicar la funció de recursos humans a l’empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA6Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924011/ESTADÍSTICA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924103/BASES DE DADES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924118/XARXES DE DADES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924120/FISCALITAT
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924130/MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924131/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA6 - Coneix la importància estratègica de les persones i la seva gestió. 

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA7Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924103/BASES DE DADES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924118/XARXES DE DADES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924120/FISCALITAT
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924130/MACROECONOMIA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924131/MICROECONOMIA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA7 - Aplica les polítiques de recursos humans, n'analitza els possibles problemes i proposa solucions.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA8Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924103/BASES DE DADES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924118/XARXES DE DADES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924120/FISCALITAT
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924130/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924131/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA8 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA9Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924011/ESTADÍSTICA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924103/BASES DE DADES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924118/XARXES DE DADES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924120/FISCALITAT
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924130/MACROECONOMIA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924131/MICROECONOMIA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA9 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA10Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924103/BASES DE DADES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924118/XARXES DE DADES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924120/FISCALITAT
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924130/MACROECONOMIA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924131/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA10 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA11Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924103/BASES DE DADES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924118/XARXES DE DADES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924120/FISCALITAT
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924130/MACROECONOMIA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924131/MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA11 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA12Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924103/BASES DE DADES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924118/XARXES DE DADES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924120/FISCALITAT
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924130/MACROECONOMIA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924131/MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA12 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA13Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924103/BASES DE DADES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924118/XARXES DE DADES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924120/FISCALITAT
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924130/MACROECONOMIA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924131/MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA13 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA14Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924103/BASES DE DADES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924118/XARXES DE DADES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924120/FISCALITAT
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924130/MACROECONOMIA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924131/MICROECONOMIA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA14 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA15Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924103/BASES DE DADES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924118/XARXES DE DADES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924120/FISCALITAT
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924130/MACROECONOMIA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924131/MICROECONOMIA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA15 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA16Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA16 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA17Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924103/BASES DE DADES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924118/XARXES DE DADES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924120/FISCALITAT
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924130/MACROECONOMIA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924131/MICROECONOMIA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA17 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA18Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA18 - Coneix i gestiona els impactes de les tecnologies en les diferents àrees funcionals de l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA19Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA19 - Coneix les tècniques bàsiques de gestió mitjançant tecnologies de la informació i sistemes
d'informació a l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA20Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924103/BASES DE DADES
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924118/XARXES DE DADES
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924120/FISCALITAT
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924130/MACROECONOMIA
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924131/MICROECONOMIA
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA20 - Domina els impactes estratègics que les diferents tecnologies i sistemes d'informació tenen sobre
les àrees funcionals.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA21Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924103/BASES DE DADES
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924118/XARXES DE DADES
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924120/FISCALITAT
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924130/MACROECONOMIA
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924131/MICROECONOMIA
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA21 - Domina les possibilitats de gestió que el quadre de comandament aporta a l'empresa.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA22Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924103/BASES DE DADES
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924118/XARXES DE DADES
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924120/FISCALITAT
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924130/MACROECONOMIA
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924131/MICROECONOMIA
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA22 - Comprèn com Internet afecta a l’activitat que realitza el Director de Màrqueting.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA23Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924103/BASES DE DADES
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924118/XARXES DE DADES
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924120/FISCALITAT
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924130/MACROECONOMIA
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924131/MICROECONOMIA
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA23 - Coneix Internet com a eina per a establir relacions amb els clients.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA24Sap realitzar un lloc web.
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924103/BASES DE DADES
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924118/XARXES DE DADES
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924120/FISCALITAT
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924128/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924129/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924130/MACROECONOMIA
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924131/MICROECONOMIA
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924132/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924301/TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE)
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924121/DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924126/BASES DE DADES AVANÇADES
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924134/TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924135/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924138/PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924302/TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM)
    RA24 - Sap realitzar un lloc web.

16924401/PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
 RA25Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924011/ESTADÍSTICA
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924103/BASES DE DADES
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924105/ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924112/FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924115/ESTRUCTURES DE DADES
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924118/XARXES DE DADES
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924122/ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924123/SEGURETAT EN XARXES
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924125/ENGINYERIA DE LLOCS WEB
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924127/APLICACIONS I SERVEIS MÒBILS
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924110/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924111/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16924117/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
 &