2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i en Màrqueting (2021)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16934005 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16934003 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16934001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16934002 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16934004 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16934008 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16934007 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16934013 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16934006 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16934012 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
16934101 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16934105 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16934106 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16934108 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16934107 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16934104 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16934113 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 2Q
Obligatòria 6
16934111 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16934109 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16934110 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16934114 FISCALITAT 2Q
Obligatòria 6
16934112 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16934138 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 1Q
Obligatòria 6
16934117 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 6
16934115 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16934116 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16934118 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16934119 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
16934122 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA 2Q
Obligatòria 4.5
16934009 IDIOMA MODERN 2Q
Formació bàsica 6
16934010 INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING 2Q
Formació bàsica 6
16934123 INVESTIGACIÓ DE MERCATS II 2Q
Obligatòria 4.5
16934121 POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ 2Q
Obligatòria 6
16934120 POLÍTICA DE PRODUCTE 2Q
Obligatòria 6