2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i en Màrqueting (CTE) (2021)
 Perfil de formació de la titulació

L'objectiu principal del doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting és formar professionals amb capacitat tant per emprendre el seu negoci com per treballar per compte aliè en diversos àmbits: consultoria i assessoria d'empreses, gestió i direcció en les àrees funcionals de l'empresa o direcció d'empreses i institucions públiques i privades. Addicionalment, t’especialitzaràs en l'àmbit de màrqueting, investigació de mercats, comercial i comunicació empresarial que et proporcionarà una visió global de la disciplina del màrqueting y la seva integració en el àmbit empresarial.

L'estudiant que cursi aquest doble grau, sabrà identificar oportunitats i amenaces d'una empresa, gestionar recursos financers, materials i humans, i analitzar i interpretar la informació tant interna de l'empresa com de l'entorn per prendre decisions òptimes i avaluar els resultats obtinguts. D'altra banda, aprofundirà en les diferents àrees de coneixement del màrqueting, rebent una formació bàsica en cadascuna d'elles, tant en metodologies com en eines, establirà la necessària correlació entre els diferents àmbits del màrqueting i la seva relació amb la consecució dels objectius globals de l’empresa.