2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
4
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
4
4
0
0
2
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
9
4
4
0
0
3
ESTADÍSTICA I
1
6
9
4
4
0
0
4
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
4
4
0
0
5
DRET MERCANTIL
1
6
9
4
4
0
0
6
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
4
4
0
0
7
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
9
4
4
0
0
8
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
4
4
0
1
2
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
9
4
4
0
1
3
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
4
4
1
0
1
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
1
6
9
4
4
1
0
4
MICROECONOMIA
1
6
9
4
4
1
0
5
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
9
4
4
1
0
6
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
9
4
4
1
0
7
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
4
4
1
0
8
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
9
4
4
1
0
9
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
9
4
4
1
1
0
ESTADÍSTICA II
1
6
9
4
4
1
1
1
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
1
6
9
4
4
1
1
2
MACROECONOMIA
1
6
9
4
4
1
1
3
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
4
4
1
1
4
FISCALITAT
1
6
9
4
4
0
0
9
IDIOMA MODERN
1
6
9
4
4
0
1
0
INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
1
6
9
4
4
1
1
5
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
1
6
9
4
4
1
1
6
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
9
4
4
1
1
7
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
9
4
4
1
1
8
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
4
4
1
1
9
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
1
6
9
4
4
1
2
0
POLÍTICA DE PRODUCTE
1
6
9
4
4
1
2
1
POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
1
6
9
4
4
1
2
2
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
1
6
9
4
4
1
2
3
INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
1
6
9
4
4
1
3
8
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944104/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944112/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944114/FISCALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944104/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944112/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944114/FISCALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944104/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944112/MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944114/FISCALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944104/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944112/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944114/FISCALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944104/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944112/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944114/FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944114/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA11Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944104/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944112/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944114/FISCALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA12Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944104/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944112/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944114/FISCALITAT
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA12 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA13Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944104/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944112/MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944114/FISCALITAT
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA13 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944104/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944112/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944114/FISCALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA15Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944104/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944112/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944114/FISCALITAT
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA15 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA16Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944104/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944112/MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944114/FISCALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA16 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA17Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944104/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944112/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944114/FISCALITAT
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA17 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944104/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944112/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944114/FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944114/FISCALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944104/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944112/MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944114/FISCALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944104/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944112/MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944114/FISCALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944104/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944112/MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944114/FISCALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944104/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944112/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944114/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944104/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944112/MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944114/FISCALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944104/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944112/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944114/FISCALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944104/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944112/MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944114/FISCALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944104/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944112/MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944114/FISCALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA15Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944104/MICROECONOMIA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944112/MACROECONOMIA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944114/FISCALITAT
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA15 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA16Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944114/FISCALITAT
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA16 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA17Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944104/MICROECONOMIA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944112/MACROECONOMIA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944114/FISCALITAT
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA17 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA18Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944114/FISCALITAT
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA18 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA19Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944104/MICROECONOMIA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944112/MACROECONOMIA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944114/FISCALITAT
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA19 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA20Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944104/MICROECONOMIA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944112/MACROECONOMIA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944114/FISCALITAT
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA20 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA21Sap explicar els principals models d’empresa.
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944104/MICROECONOMIA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944112/MACROECONOMIA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944114/FISCALITAT
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA21 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA22Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944114/FISCALITAT
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA22 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA23Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944104/MICROECONOMIA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944112/MACROECONOMIA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944114/FISCALITAT
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA23 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA24Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944104/MICROECONOMIA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944112/MACROECONOMIA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944114/FISCALITAT
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA24 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA25 Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944104/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944112/MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944114/FISCALITAT
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA25 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA26Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944104/MICROECONOMIA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944112/MACROECONOMIA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944114/FISCALITAT
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA26 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA27Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944104/MICROECONOMIA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944112/MACROECONOMIA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944114/FISCALITAT
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA27 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA28Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944005/DRET MERCANTIL
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944104/MICROECONOMIA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944112/MACROECONOMIA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944114/FISCALITAT
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944009/IDIOMA MODERN
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA28 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA29Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944104/MICROECONOMIA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944112/MACROECONOMIA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944114/FISCALITAT
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA29 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA30Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944104/MICROECONOMIA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944112/MACROECONOMIA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944114/FISCALITAT
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA30 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA31Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944104/MICROECONOMIA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944112/MACROECONOMIA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944114/FISCALITAT
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA31 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA32Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944104/MICROECONOMIA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944112/MACROECONOMIA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944114/FISCALITAT
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA32 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA33Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944104/MICROECONOMIA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944112/MACROECONOMIA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944114/FISCALITAT
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA33 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA34Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944114/FISCALITAT
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA34 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA35Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944104/MICROECONOMIA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944112/MACROECONOMIA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944114/FISCALITAT
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA35 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA36Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944104/MICROECONOMIA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944112/MACROECONOMIA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944114/FISCALITAT
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA36 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA37Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944104/MICROECONOMIA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944112/MACROECONOMIA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944114/FISCALITAT
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA37 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions
per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
RA1Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Analitza els processos de desenvolupament econòmic i social.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Analitza els processos d’internacionalització empresarial.
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Analitza els processos d’internacionalització empresarial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i
de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva
dimensió estratègica.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Analitza les diverses variants de desenvolupament endogen.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA5Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944104/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944112/MACROECONOMIA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944114/FISCALITAT
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA5 - Sap explicar les característiques de la planificació estratégica.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA6 Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944104/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944112/MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944114/FISCALITAT
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA6 - Coneix els principals conceptes de la gestió de l’àrea productiva de l’empresa.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de
les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i
màrqueting, operacions).
RA1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA5 Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944104/MICROECONOMIA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944112/MACROECONOMIA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944114/FISCALITAT
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA5 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA6Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944104/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944112/MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944114/FISCALITAT
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA6 - Coneix els mètodes de gestió propis del disseny del subsistema d’operacions: mètodes de
localització, mètodes de distribució en planta i mesura del treball.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA7Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944005/DRET MERCANTIL
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944104/MICROECONOMIA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944112/MACROECONOMIA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944114/FISCALITAT
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944009/IDIOMA MODERN
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA7 - Sap identificar els diferents sistemes de planificació de les operacions, en coneix
l'aplicabilitat, i resol els mètodes de càlcul: planificació agregada per taules, Bowman i

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA8Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944104/MICROECONOMIA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944112/MACROECONOMIA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944114/FISCALITAT
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA8 - Sap identificar els diferents sistemes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat: MRP,
gestió clàssica i Just in Time.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA9Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944104/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944112/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944114/FISCALITAT
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA9 - Coneix els principals conceptes de la programació i control de les operacions i sap resoldre els
diferents mètodes i algorismes.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA10Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944104/MICROECONOMIA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944112/MACROECONOMIA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944114/FISCALITAT
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA10 - Coneix els elements propis de la gestió de projectes i els principals mètodes de suport: diagrama
de Gantt i PERT. Sap utilitzar el programari.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA11Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944104/MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944112/MACROECONOMIA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944114/FISCALITAT
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA11 - Coneix els conceptes principals del control de la qualitat del procés i sap utilitzar les eines
estadístiques bàsiques: gràfics de control i anàlisi estadística de les dades.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA12Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944104/MICROECONOMIA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944112/MACROECONOMIA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944114/FISCALITAT
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA12 - Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA13Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944104/MICROECONOMIA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944112/MACROECONOMIA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944114/FISCALITAT
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA13 - Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA14Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944104/MICROECONOMIA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944112/MACROECONOMIA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944114/FISCALITAT
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA14 - Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de
dissenyar un pla de comunicació eficaç.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la
capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
RA1Coneix la funció estratègica del màrqueting.
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Coneix la funció estratègica del màrqueting.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Identifica les implicacions d'un pla d'acció de màrqueting per als diferents departaments de
l'empresa.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Pot sistematitzar la informació per a desenvolupar estratègies de màrqueting.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
ADE-A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes
d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
RA1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Sap fer les liquidacions del impostos estatals i sap elaborar un diagnòstic de les obligacions
fiscals d’una empresa, així com desenvolupar un pla per la liquidació del impostos.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Coneix els diferents procediments de gestió dels impostos, així com els diferents procediments de
inspecció i sanció.

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944005/DRET MERCANTIL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944104/MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944112/MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944114/FISCALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944009/IDIOMA MODERN
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944005/DRET MERCANTIL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944104/MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944112/MACROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944114/FISCALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944009/IDIOMA MODERN
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944005/DRET MERCANTIL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944104/MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944112/MACROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944114/FISCALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944009/IDIOMA MODERN
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944005/DRET MERCANTIL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944104/MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944112/MACROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944114/FISCALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944009/IDIOMA MODERN
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944005/DRET MERCANTIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944104/MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944112/MACROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944114/FISCALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944009/IDIOMA MODERN
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944005/DRET MERCANTIL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944104/MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944112/MACROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944114/FISCALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944009/IDIOMA MODERN
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944005/DRET MERCANTIL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944104/MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944112/MACROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944114/FISCALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944009/IDIOMA MODERN
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944005/DRET MERCANTIL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944104/MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944112/MACROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944114/FISCALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944009/IDIOMA MODERN
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944005/DRET MERCANTIL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944104/MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944112/MACROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944114/FISCALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944009/IDIOMA MODERN
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944005/DRET MERCANTIL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944104/MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944112/MACROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944114/FISCALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944009/IDIOMA MODERN
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944005/DRET MERCANTIL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944104/MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944112/MACROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944114/FISCALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944009/IDIOMA MODERN
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944104/MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944112/MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944114/FISCALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944009/IDIOMA MODERN
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944005/DRET MERCANTIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944104/MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944112/MACROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944114/FISCALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944009/IDIOMA MODERN
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944005/DRET MERCANTIL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944104/MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944112/MACROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944114/FISCALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944009/IDIOMA MODERN
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944005/DRET MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944104/MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944112/MACROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944114/FISCALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944009/IDIOMA MODERN
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944005/DRET MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944104/MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944112/MACROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944114/FISCALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944009/IDIOMA MODERN
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944005/DRET MERCANTIL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944104/MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944112/MACROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944114/FISCALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944009/IDIOMA MODERN
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944005/DRET MERCANTIL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944104/MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944112/MACROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944114/FISCALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944009/IDIOMA MODERN
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944005/DRET MERCANTIL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944104/MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944112/MACROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944114/FISCALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944009/IDIOMA MODERN
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

16944005/DRET MERCANTIL
    RA9 - Troba la solució adequada

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Troba la solució adequada

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Troba la solució adequada

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944104/MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Troba la solució adequada

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Troba la solució adequada

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Troba la solució adequada

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Troba la solució adequada

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Troba la solució adequada

16944112/MACROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

16944114/FISCALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16944009/IDIOMA MODERN
    RA9 - Troba la solució adequada

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA9 - Troba la solució adequada

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Troba la solució adequada

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Troba la solució adequada

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Troba la solució adequada

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA9 - Troba la solució adequada

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA9 - Troba la solució adequada

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA9 - Troba la solució adequada

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944005/DRET MERCANTIL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944104/MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944112/MACROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944114/FISCALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944009/IDIOMA MODERN
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944005/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944104/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944112/MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944114/FISCALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944009/IDIOMA MODERN
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944005/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944104/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944112/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944114/FISCALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944009/IDIOMA MODERN
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944005/DRET MERCANTIL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944104/MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944112/MACROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944114/FISCALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944009/IDIOMA MODERN
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944005/DRET MERCANTIL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944104/MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944112/MACROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944114/FISCALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944009/IDIOMA MODERN
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944005/DRET MERCANTIL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944008/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944012/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944013/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944101/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944104/MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944105/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944106/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944107/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944108/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944109/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944111/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944112/MACROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944113/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944114/FISCALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944009/IDIOMA MODERN
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944010/INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944115/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944116/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944117/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944118/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944119/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944120/POLÍTICA DE PRODUCTE
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944121/POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944122/GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944123/INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16944138/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944002/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944003/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944004/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944005/DRET MERCANTIL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944006/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16944007/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts