2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)

  Assignatures
  Assignatures extracurriculars
  Competències
  Pla d'estudis
  Perfil
  Sortides Professionals
  Pràctiques externes
  Horaris
  Calendari d’exàmens
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.